Line Communication Privacy
in ,

LINE ออกแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาบริการ

หากใครใช้ LINE ช่วงนี้จะเห็นหน้าต่าง การยินยอมหรือปฏิเสธการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และหลายคนกังวลว่าจะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการ โฆษณา และป้องกันสแปมเท่านั้น

LINE ออกแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพัฒนาบริการ

หลายคนคงได้รับการแจ้งเตือนใน LINE เกี่ยวกับการยินยอมเพื่อให้ LINE ขอข้อมูลผู้ใช้ (ส่วนบุคคล) ไปใช้พัฒนาบริการ ซึ่งบางคนอาจกดยอมรับไปแล้วไม่ได้อ่านและกังวลว่า LINE จะแอบอ่านแชท, รูปภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ของเราหรือไม่

Img 2460

หากสรุปง่ายๆ คือ LINE แจ้งให้เราเลือกว่าจะให้ LINE เก็บข้อมูลรูปแบบการใช้งานของเราหรือไม่ ถ้ายินยอมก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาบริการ เช่น การป้องกันข้อความสแปม, ป้องกันข้อความขยะรวมไปถึงลิงก์ URL อันตรายต่างๆ และ LINE จะนำข้อมูลของเราไปวิเคราะห์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายได้มากขึ้น

“วัตถุประสงค์หลักในการรับความยินยอมจากผู้ใช้ในครั้งนี้ คือเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงบริการในระยะยาวของ LINE โดยข้อมูลผู้ใช้จะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ในบริการต่างๆ ของ LINE และผู้ใช้จะไม่ได้รับข้อความขยะหรือสแปมจำนวนมากอันเป็นผลมาจากการให้ความยินยอมของผู้ใช้ นอกจากนี้ ผู้ใช้จะได้รับข้อความแจ้งเตือนที่ระบุไว้ด้านล่างเมื่อผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมแล้วเท่านั้น”

“เมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอม LINE จะแสดงโฆษณาที่ผู้ใช้แต่ละรายมีความสนใจมากขึ้นจากการได้รับข้อมูลและประเภทความสนใจของผู้ใช้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ LINE ยังอาจแนะนำสติกเกอร์และบริการต่างๆ โดยพิจารณาจากรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน”

LINE ยืนยันว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูลไปยังแหล่งอื่น (เผยแพร่ในขอบเขตของ LINE เท่านั้น)

LINE จะเก็บข้อมูลอะไรเราบ้าง

ข้อมูลที่ LINE ขอเก็บเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ มีดังนี้

  • ข้อมูลในห้องแชท
  • ข้อมูลการแชทกับบัญชีทางการ
  • ข้อมูลการแชทระหว่างผู้ใช้ด้วยกัน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรฟรี
  • ข้อมูลเกี่ยวกับไทม์ไลน์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ฟังก์ชั่นเฉพาะ เช่น การยกเลิกข้อความ, Keep เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการดูเว็บไซต์ต่างๆ

ปฏิเสธหรือไม่ยินยอมให้ LINE เก็บข้อมูลการใช้งาน

ผู้ใช้สามารถปฏิเสธหรือไม่ยินยอมการขอข้อมูลผู้ใช้ของ LINE ได้ โดยไปที่ การตั้งค่า > ความเป็นส่วนตัว > ให้ข้อมูลการใช้งาน 

Line Communication Privacy 1

เลือนปิด ข้อมูลห้องแชท > ปฏิเสธ

Line Communication Privacy 2

(หากต้องการยินยอมให่้ใช้งานก็ให้เลือก ยอมรับ)

ผู้ใช้ LINE สามารถดูรายละเอียด เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลผู้ใช้ ของ LINE ได้ที่ https://terms.line.me/line_communication_privacy_th?lang=th

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy