Iwork Ios 5 Macos 8 Update
in , , ,

Apple อัปเดตแอป iWork ใหม่ Pages, Number และ Keynote สำหรับ iOS และ macOS

Apple ปล่อยอัปเดตคุณสมบัติใหม่ในแอป iWork ได้แก่ แอป Pages, Numbers และ Keynote สำหรับ iOS เป็นเวอร์ชัน 5.0 และ macOS เป็นเวอร์ชัน 8.0 พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ไปชมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรใหม่บ้าง

iWork ใหม่ สำหรับ iOS มีอะไรใหม่บ้าง

Pages บน iOS และ macOS

Iwork Ios 5 Macos 8 Update 3

 • ใช้มุมมองสารบัญใหม่ เพื่อไปยังส่วนต่างๆ ในเอกสารหนังสือของคุณอย่างง่ายดาย
 • แทรกสารบัญไปยังหน้าในเอกสารประมวลผลคำ (ก่อนหน้านี้มีเฉพาะบน macOS)
 • รองรับการพิมพ์ข้อความแนวตั้งในกล่องข้อความ ด้วยภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
 • บันทึกรูปร่างแบบกำหนดเอง เพื่อใช้ในเอกสารอื่นๆ และเข้าถึงรูปร่างเหล่านั้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องด้วย iCloud
 • สร้างแม่แบบ เพื่อใช้เป็นโมเดลสำหรับเอกสารฉบับใหม่ และเข้าถึงแม่แบบนั้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องด้วย iCloud
 • สร้างที่พักภาพ เพื่อแทนที่ภาพได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ส่งผลกับการจัดรูปแบบหน้า
 • สลับใช้เอกสารระหว่างการประมวลผลคำกับเค้าโครงหน้า (ก่อนหน้านี้มีเฉพาะ macOS)
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นระหว่างที่ใช้งานเอกสารร่วมกัน
 • แก้ไขกลุ่มวัตถุในระหว่างที่ใช้งานร่วมกัน

Numbers บน iOS และ macOS

Iwork Ios 5 Macos 8 Update 1

 • เปลี่ยนแปลงจำนวนและขนาดแถวและคอลัมน์ของตารางอย่างแม่นยำ โดยใช้บานหน้าต่างรูปแบบ เพียงแตะแค่ครั้งเดียว สำหรับ iOS
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานของหมวดหมู่อัจฉริยะ
 • รองรับการพิมพ์ข้อความแนวตั้งในรูปภาพและกล่องข้อความ ด้วยภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
 • บันทึกรูปร่างแบบกำหนดเอง เพื่อใช้ในสเปรตชีตอื่นๆ และเข้าถึงรูปร่างเหล่านั้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องด้วย iCloud
 • สร้างแม่แบบ เพื่อใช้เป็นโมเดลสำหรับสเปรดชีตใหม่ และเข้าถึงแม่แบบเหล่านั้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องด้วย iCloud
 • เพิ่มระดับการซูมสูงสุด 400% (สำหรับ iOS)
 • เพิ่มประสิทธิภาพการนำเข้า Excel และไฟล์ CSV
 • สร้างที่พักภาพ เพื่อแทนที่ภาพได้อย่างง่ายดายโดยไม่ส่งผลกับการจัดรูปแบบสเปดชีตของคุณ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ระหว่างที่ใช้งานสเปรดชีตร่วมกัน
 • แก้ไขกลุ่มวัตถุในระหว่างที่ใช้งานร่วมกัน

Keynote

Iwork Ios 5 Macos 8 Update 3

 • วาดเส้นทางด้วยนิ้วหรือ Apple Pencil เพื่อให้วัตถุเคลื่อนไหวบนสไลด์ตามที่วาด (สำหรับ iOS)
 • เพิ่มการเน้นไปยังงานนำเสนอด้วยเอฟเฟ็กต์ฉากการกระทำ รวมถึงเลื่อน หมุน และปรับขนาดการเคลื่อนไหว
 • รองรับการพิมพ์ข้อความแนวตั้งในรูปภาพและกล่องข้อความ ด้วยภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี
 • สร้างและแชร์ไฟล์ GIF โดยส่งออกอย่างน้อยหนึ่งสไลด์
 • แก้ไขโน๊ตของผู้นำเสนอในระหว่างที่นำเสนอหรือทดสอบสไลด์โชว์ได้ (สำหรับ iOS)
 • บันทึกรูปต่างแบบกำหนดเอง เพื่อใช้ในงานนำเสนออื่นๆ และเข้าถึงรูปร่างเหล่านั้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องด้วย iCloud
 • สร้างชุดรูปแบบ เพื่อใช้เป็นโมเดลสำหรับงานนำเสนอใหม่ และเข้าถึงรูปแบบเหล่านั้นบนอุปกรณ์ทุกเครื่องด้วย iCloud
 • สไลด์ที่มีอัตราการส่วนกว้างยาวแบบกำหนดเองที่กว้างขึ้น ได้รับการปรับให้การแสดงผลดีขึ้นในแถบนำทางสไดล์ ตารางย่อ และจอภาพของผู้นำเสนอ
 • สร้างที่พักภาพเพื่อนแทนที่าพได้ง่ายดาย ไม่ส่งผลกับการจัดรูปแบบสไลด์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น ระหว่างที่ใช้งานการนำเสนอร่วมกัน
 • แก้ไขกลุ่มวัตถุในระหว่างที่ใช้งานร่วมกัน

ผู้ใช้ iOS และ macOS สามารถดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอป iWork เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ App Store และ Mac App Store พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์การใช้งานคุณสมบัติใหม่กันได้เลย

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University