Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 2
in , ,

แนะนำ 15 ฟอนต์ไทยสวย ๆ สำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์, iPhone และ iPad

สำหรับใครที่ต้องออกแบบหรือสร้างผลงานนำเสนอในการเรียน การสอน หรือการทำงานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทีมงานมีฟอนต์จาก f0nt.com และ Google Font มาแนะนำให้ดาวน์โหลดกันค่ะ

อ่านก่อนดาวน์โหลด เงื่อนไขการใช้งานฟอนต์ [สำคัญ]

ฟอนต์ที่สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีนั้น บางฟอนต์อาจจะเป็นเวอร์ชันทดลองใช้งาน และสามารถนำไปใช้งานฟรีกับงานที่ไม่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ หรือบางฟอนต์ก็อนุญาตให้ใช้งานได้ฟรี แต่ควรให้เครดิตด้วยนะคะ

แนะนำให้อ่านเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละฟอนต์ให้ดี

หากต้องการใช้งานแบบเต็มรูปแบบหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ จะมีค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าของฟอนต์กำหนด เพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์และเป็นกำลังใจให้เจ้าของฟอนต์พัฒนาฟอนต์สวย ๆ มาให้เราใช้งานกันต่อไป

แนะนำ 15 ฟอนต์ไทยสวย ๆ สำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์, iPhone และ iPad

1. อบอุ่น

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 6

2. เอฟซี เอกลักษณ์

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 11

3. Pattaya

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 16

4. บางกอก

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 5

5. ดีอาร์โบราณ

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 12

6. ปูนปั้น

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 10

7. ธนมาศ

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 4

8. แซลมอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 9

9. หมาจ๋า

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 1

10. พริ้นท์เอเบิ้ลฟอร์ยู

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 14

11. ละมุน

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 13

12. โอซาก้า-ไทย™

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 3

13. ซุปเปอร์สเปซ

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 15

14. Chonburi

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 8

15. Mitr

[ดาวน์โหลดฟรี]

Introduce 15 Font Thai Free Download 2020 7

ติดตั้งฟอนต์ใช้งานบน iPhone, iPad

สำหรับใครที่อยากจะติดตั้งฟอนต์สวย ๆ ไปใช้บน iPhone, iPad สำหรับสร้างผลงานในการเรียน การสอน หรือนำเสนองานทั่วไป สามารถชมวิธีติดตั้งได้ดังนี้

ขอบคุณฟอนต์จาก f0nt.com, Google Font และเจ้าของฟอนต์ผู้สร้างสรรค์ผลงาน

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University