, ,

วิธีตั้งรหัสผ่าน เพื่อล็อคโน๊ต (Note) บน iPhone, iPad


How To Lock Note With Password Iphone Ipad Cover

สำหรับใครที่ชอบเก็บ Username และ Password หรือข้อมูลสำคัญๆ ไว้ในแอปโน๊ต (Note) ชมวิธีตั้งรหัสผ่าน เพื่อล็อคโน๊ต บน iPhone, iPad ใน iOS 11 กันเลย

บางสิ่งบางอย่างที่บันทึกในโน๊ต เราก็อยากจะเก็บไว้เป็นความลับ โดยเฉพาะเวลาที่มีคนนำเครื่องของเราไปใช้หรือเราต้องส่งเครื่องให้กับศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมต่างๆ เราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าจะมีใครเข้ามาดูความลับของเราหรือไม่ ดังนั้นการสิ่งที่จะช่วยป้องกันการเข้าถึงโน๊ตก็คือ การตั้งรหัสผ่านล็อคโน๊ตไว้

วิธีตั้งรหัสผ่าน เพื่อล็อคโน๊ต บน iPhone, iPad

ไปที่แอปโน๊ต (Note) > เลื่อนโน๊ตที่ต้องการล็อคไปทางซ้าย > แตะไอคอนรูปล็อค > ตั้งรหัสผ่านใหม่ (ถ้าไม่เคยล็อคโน๊ตมาก่อน)

How To Lock Note With Password Iphone Ipad 1

เมื่อตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว โน๊ตจะยังไม่ถูกล็อคทันที สังเกตจากไอคอนด้านหน้าโน๊ตที่เป็นรูปยังไม่ได้ล็อค ให้ทำการล็อคโดยแตะที่โน๊ต > แตไอคอนล็อค ด้านบน > โน๊ตก็จะถูกล็อคทันที ไอคอนด้านบนก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไอคอนล็อค

How To Lock Note With Password Iphone Ipad 2

เมื่อจะแตะดูโน๊ต ก็ต้องแตะ Touch ID หรือกรอกรหัสผ่านที่เราตั้งไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงโน๊ต

How To Lock Note With Password Iphone Ipad 9

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านโน๊ต

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านให้ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > โน๊ต (Note) > รหัสผ่าน (Password)

How To Lock Note With Password Iphone Ipad 7

แตะ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password) > กรอกรหัสผ่านเดิม และตั้งรหัสผ่านใหม่ > แตะ เสร็จสิ้น (Done)

How To Lock Note With Password Iphone Ipad 8

เพิ่มเติม หากไม่ต้องการให้ใช้ Touch ID ในการเข้าถึงโน๊ตทีล็อคอยู่ ก็สามารถแตะปิด Touch ID ได้ เมื่อเข้าถึงโน๊ตที่ล็อค จะต้องกรอกรหัสผ่านเท่านั้น

ลืมรหัสผ่านโน๊ต ทำอย่างไร

หากเราลืมรหัสผ่านโน๊ต จะต้องใช้วิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ โดยไปที่ การตั้งค่า (Settings) > โน๊ต (Note) > รหัสผ่าน (Password) > รีเซ็ตรหัสผ่าน (Reset Password)

How To Lock Note With Password Iphone Ipad 5

กรอกรหัสผ่าน Apple ID > รีเซ็ตรหัสผ่าน (Reset Password)

How To Lock Note With Password Iphone Ipad 6

วิธีปลดการล็อคออกจากโน๊ต

หากเราไม่ต้องการล็อคโน๊ตแล้ว ก็สามารถปลดออกได้ด้วยการเลื่อนโน๊ตไปทางซ้าย และแตะไอคอนปลดล็อค

How To Lock Note With Password Iphone Ipad 3

โน๊ตที่เคยล็อคไว้ ก็จะไม่มีการล็อคและไม่ต้องใส่รหัสผ่านก่อนเข้าถึงอีกต่อไป

และนี่ก็เป็นวิธีการตั้งรหัสผ่าน สำหรับล็อคโน๊ตที่สำคัญและไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ สังเกตได้ว่า ทุกๆ ขั้นตอนจะมีความปลอดภัยเสมอ แม้กระทั่งตอนเปลี่ยนรหัสผ่านหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน ก็จะต้องมีการกรอกรหัสผ่านเดิมหรือรหัส Apple ID ก่อนทุกครั้ง ดังนั้นหากเราต้องการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงโน๊ต ก็ใช้วิธีการล็อคโน๊ตได้เลย

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University