,

วิธีใช้งานการบังหน้าปัด Apple Watch เพื่อปิดเสียงเรียกเข้าและเสียงแจ้งเตือน


How To Enable Cover To Mute Apple Watch Cover

การเปิดเสียงและการสั่นบน Apple Watch เป็นการเตือนให้เราทราบว่า มีสายโทรเข้าหรือการแจ้งเตือนอะไรเกิดขึ้นบ้าง และบน Apple Watch ก็มีฟีเจอร์การบังหน้าปัดเพื่อหยุดหรือปิดเสียงการเตือนได้ ชมวิธีกันเลย

เวลาที่มีสายโทรเข้าหรือมีการแจ้งเตือนการปลุก Apple Watch จะแจ้งเสียงที่ดังต่อเนื่องเป็นเวลานานพร้อมกับการสั่น วิธีการใช้มือบังหน้าปัด Apple Watch ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการหยุดหรือปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือนที่ดังขึ้น พร้อมหยุดการสั่นด้วย เหมือนกับการที่เรากดปุ่ม Digital Crown เพื่อหยุดเช่นกัน (อาจจะใช้การบังหน้าจอแทนปุ่ม Digital Crown เมื่อปุ่มเสียหรือกดไม่ได้)

วิธีเปิดใช้งานการบังหน้าปัด Apple Watch เพื่อปิดเสียง

ไปที่แอป Watch บน iPhone > เสียงและการสั่น (Sounds & Haptics) > เปิด บังหน้าปัดเพื่อปิดเสียง (Cover to mute)

How To Enable Cover To Mute Apple Watch 3

เมื่อมีเสียงเรียกเข้าหรือเสียงแจ้งเตือนดังเข้ามา เราก็ใช้ฝ่ามือข้างที่ไม่ได้ใส่ Apple Watch บังหน้าปัดนาฬิกา โดยให้แนบกับหน้าจอ เสียงและการสั่นก็จะเงียบทันที รวมถึงเสียงเรียกเข้าที่ดังบน iPhone ก็เงียบด้วยเช่นกัน

How To Enable Cover To Mute Apple Watch 2

การใช้มือบังหน้าปัดเพื่อปิดเสียงยังช่วยในเรื่องการแจ้งเตือนที่มักจะส่งเสียงแจ้งเตือนเข้ามาเรื่อยๆ โดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การส่งข้อความจากเพื่อน การแจ้งเตือนจากแอปอื่นๆ เราก็สามารถใช้วิธีการบังหน้าปัดเพื่อปิดเสียงการแจ้งเตือนได้ในเวลาที่เร่งรีบ

ขอบคุณ macobserver

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University