Google Maps Change Default Filter App For Stayathome
in

Google Maps ปรับตัวกรองใหม่ นำร้านอาหารสั่งกลับบ้าน จัดส่งถึงบ้าน ขึ้นมาก่อน

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่คนต้องอยู่บ้านมากขึ้น Google Maps ได้ปรับใหม่เพิ่มตัวกรองร้านอาหารสั่งกลับบ้าน จัดส่งถึงบ้าน รวมไปถึงร้านยา ร้านค้า ขึ้นมาก่อน

Google Maps ปรับตัวกรองใหม่

เมื่อเราใช้งานแอป Google Maps บน iOS จะพบว่าตัวระบบจะปรับตัวกรองขึ้นมาใหม่ โดยแนะนำตัวกรอง ร้านอาหารสั่งกลับบ้าน จัดส่งถึงบ้าน ขึ้นมาให้เลือกก่อน

Google Maps Change Default Filter App For Stayathome Img 2 Google Maps Change Default Filter App For Stayathome Img 1

เหตุผลเพราะว่าในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ลักษณะการใช้แอปของผู้ใช้เปลี่ยนไป โดยผู้ใช้จะอยู่กับบ้านมากขึ้น มากกว่าที่จะออกไปตามสถานที่ต่าง ๆ นั่นเอง

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลทั้งแอป Google Maps และเว็บไซต์ https://www.google.com/maps/

Google Maps Change Default Filter App For Stayathome Img 3 Google Maps Change Default Filter App For Stayathome Img 4

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

เต้นท์ iMoD : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy