in , ,

กฟผ. ปล่อยโฆษณาสั้นชุดใหม่ ชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) เปิดแคมเปญใหม่ในชื่อ รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต  เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างอากาศที่ดีเพื่อคนรุ่นหลัง โดยปล่อยโฆษณาสั้นเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมกับขยายผลไปยังการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องฟอกอากาศ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน การรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต กับ กฟผ.

กับอีกหนึ่งแนวคิดที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ในฐานะผู้นำด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ได้มีการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมานอกจากการยกระดับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ที่มีการจัดทำมาตรฐานประหยัดพลังงานที่สูงกว่ามาตรฐานเดิม หรือ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ติดดาว” แล้ว ยังมีการขยายผลไปยังการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ให้กับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องฟอกอากาศ

ซึ่งนอกจากจะประหยัดพลังงานแล้ว ยังส่งผลให้สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศและฝุ่นละอองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาสภาพอากาศในปัจจุบันอีกทางหนึ่งอีกด้วย
“มากกว่าการประหยัดไฟฟ้า คืออากาศที่ดีขึ้น”

รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต แคมเปญใหม่ของ กฟผ. เชิญชวนคนไทยร่วมสร้างอากาศที่ดีเพื่อคนรุ่นหลัง ด้วยการช่วยกันปลูกต้นไม้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น และหันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออีกวิธีที่ช่วยสร้างอากาศที่ดีได้ง่ายๆ คือ การเปลี่ยนมาใช้เครื่องไช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แค่นี้ ก็สามารถช่วยประหยัดเงิน ประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส่งผลให้ช่วยลดมลภาวะทางอากาศและฝุ่นละออง ร่วมสร้างอากาศที่ดีขึ้นไปด้วยกัน เพื่อลมหายใจของคนรุ่นต่อไป…

#รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต #ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 #EGATforALL #EGAT

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน