Cover Create Emoji For App Contacts01
in ,

วิธีสร้าง Memoji ในรายชื่อผู้ติดต่อจากแอปรายชื่อบน iPhone

ในรายชื่อผู้ติดต่อ หากเราไม่ได้ใส่รูปเจ้าของเบอร์โทรนั้นไปด้วย ก็จะแสดงเป็นหน้าว่างๆ ไว้ สำหรับ iOS 13 เราสามารถสร้างรูป Memoji ให้หน้าตาเหมือนเจ้าของเบอร์ได้เพื่อเป็นรูปเบอร์โทรผู้ติดต่อ เราไปชมวิธีกันเลยค่ะ

วิธีสร้าง Memoji ในรายชื่อผู้ติดต่อจากแอปรายชื่อบน iPhone

ขั้นตอนแรกให้เข้าไปในรายชื่อผู้ติดต่อ เลือก Edit (แก้ไข) > Add Photo (แก้ไข)

Create Emoji For App Contacts 01

เลือกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่ม Memoji > เลือกรายละเอียดหน้าตาที่คล้ายเจ้าของเบอร์ให้มากที่สุด โดยเลือก จากสีผิว ทรงผม คิ้ว ตา และอื่นๆ ด้วยการปัดเมนูไปทางซ้าย > เสร็จแล้วแตะ Done (เสร็จสิ้น)

Create Emoji For App Contacts 02

กำหนดท่าทางของรูปภาพด้วยการขยับหน้าตาของเราเองแล้วแตะถ่ายรูป > Choose (เลือก)

Create Emoji For App Contacts 03

เลือกสีพื้นหลัง และแตะ Done (เสร็จสิ้น)

Create Emoji For App Contacts 04

ก็จะได้ Memoji ใส่ในรายชื่อผู้ติดต่อแล้วค่ะ

Create Emoji For App Contacts 05

นอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถสร้างความบันเทิงในการแชทด้วย “สติกเกอร์ Animoji และ Memoji” ทำให้เราส่งภาพสติกเกอร์หลากหลายอารมณ์ผ่านแอปข้อความได้อีกด้วย ชมวิธีได้ที่นี่

เขียนโดย Nawaporn Deeklom

Mod - J : Masters degree - Computer science
Chiang Mai University