in ,

กิจกรรม Close Your Ring 2020 สำหรับพนักงาน Apple กลับมาจัดแล้ว

ปกติแล้วคำท้ากิจกรรม Close Your Ring 2020 สำหรับพนักงาน Apple กลับมาจัดแล้วสำหรับพนักงาน Apple นั้นจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้ตรงกับช่วง Heart Month แต่ในปีนี้ด้วยสถานการณ์วิกฤต COVID-19 จึงทำให้กิจกรรมจัดล่าช้าออกไป เนื่องด้วยผู้คนจะต้องอาศัยอยู่ในบ้าน

กิจกรรม Close Your Ring 2020 สำหรับพนักงาน Apple กลับมาจัดแล้ว

ในสัปดาห์นี้ Apple ได้กลับมาจัดคำท้ากิจกรรมสำหรับพนักงาน โดยคาดว่ากิจกรรมจะสิ้นสุดในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ โดยพนักงานที่ทำภารกิจสำเร็จจะได้รับรางวัลเสื้อยืดสกรีนลาย 2020 ที่ออกแบบเป็นรูปวงแหวนกิจกรรม

ระหว่างที่จัดกิจกรรมนั้น พนักงานจะต้องทำภารกิจตามคำท้าในแต่ละวัน และมีการจัดอันดับของผู้ชนะด้วย ผู้ที่ได้คะแนนสูง ๆ ก็จะได้รับเหรียญทอง พร้อมกับเข็มกลัดทองและเสื้อยืด ส่วนอันดับรองลงมาก็จะได้รับเหรียญเงินและเหรียญทองแดง พร้อมกับเข็มกลัดเงินและเข็มกลัดบอรนซ์ตามลำดับ

การทำภารกิจคำท้านี้ จะจัดขึ้นในกลุ่มพนักงาน Apple เท่านั้น เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับพนักงาน แต่ปีนี้อาจจะจัดล่าช้ากว่าปีก่อน ๆ

ขอบคุณ macrumors

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University