in ,

สิ้นเดือนนี้ Apple Watch เตรียมขายเพิ่มอีก 3 ประเทศ

Apple Watch กำลังจะวางขายเพิ่มอีก 3 ประเทศ (รัสเซีย, ตุรกีและนิวซีแลนด์) ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ หลังจากเปิดตัวไปแล้ว 22 ประเทศทั่วโลก (รวมทั้งไทย) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา

Apple-Watch-flying-002

สำหรับราคาที่จะขายใน 3 ประเทศ (รัสเซีย, ตุรกีและนิวซีแลนด์) มีดังนี้

Russia:

  • Apple Watch Sport: เริ่มต้นที่ 23,990 RUB ถึง 27,990 RUB
  • Apple Watch: เริ่มต้นที่ 37,990 RUB ถึง 78,990 RUB
  • Apple Watch Edition: เริ่มต้นที่ 660,000 RUB ถึง 1,120,000 RUB

Turkey:

  • Apple Watch Sport: เริ่มต้นที่ 1,249 TRY ถึง 1,399 TRY
  • Apple Watch: เริ่มต้นที่ 1,999 TRY ถึง 3,899 TRY
  • Apple Watch Edition: เริ่มต้นที่ 34,000 TRY ถึง 56,000 TRY

New Zealand:

  • Apple Watch Sport: เริ่มต้นที่ NZ$599 ถึง NZ$699
  • Apple Watch: เริ่มต้นที่ NZ$949 ถึง NZ$1,949
  • Apple Watch Edition: เริ่มต้นที่ NZ$17,500 ถึง NZ$30,000

เมื่อหากเทียบเป็นเงินไทยแล้ว 3 ประเทศที่กล่าวมาด้านบนจะแพงกว่าไทยเล็กน้อย แต่ถ้าหากใครมีเงินเหลือไม่อยากแลกคืน หรือมีเหตุอื่นก็สามารถซื้อที่ไหนบนโลกก็ได้ครับ (รับประกันทั่วโลก) ยกเว้นแต่ “ไต้หวัน” ที่มีเงื่อนไขพิเศษต้องเคลมที่ไต้หวันเท่านั้น

ที่มา – redmondpie

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500