Apple Support App Thai Language Preview Cover
in ,

พรีวิวแอป Apple Support ภาษาไทย ศูนย์ช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ Apple

แอป Apple Support เป็นแอปสำหรับให้บริการช่วยเหลือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งบทความที่แนะนำการใช้งานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ เรามาชมพรีวิวกันใช้งานแอป Apple Support กันเลย

พรีวิว แอป Apple Support ฉบับภาษาไทย

Apple Support Curve Icon

แอป Apple Support ฉบับภาษาไทย เปิดให้ดาวน์โหลดบน App Store มาได้สักพักใหญ่แล้ว และได้มีการปรับปรุงเพิ่มเนื้อหาหรือบทความในการให้คำแนะนำการใช้งานคุณสมบัติและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้า Apple เพื่อครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือทั้งหมด

แท็บค้นหา

ประกอบด้วยบทความที่ให้ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานแอปและฟีเจอร์ตา่งๆ ของอุปกรณ์ Apple เช่น การใช้งานแอปวิทยุบน iPhone, iPad และ iPod Touch , การใช้งานแอปออกกำลังกายบน Apple Watch เป็นต้น

Apple Support App Thai Language Preview 1

นอกจากนี้ Apple Support ยังได้แบ่งคอลเลคชัน เพื่อจัดกลุ่มบทความที่เป็นเรื่องเดียวกันมารวมไว้ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเรื่องที่สนใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น คอลเลคชันทำอะไรได้มากขึ้นในแอปข้อความ ที่รวมบทความนำเสนอคุณสมบัติและวิธีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับข้อความทั้งหมด

Apple Support App Thai Language Preview 2

บทความทั้งหมดนี้ เป็นข้อมูลที่ให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ Apple ได้ด้วยตนเอง

แท็บรับบริการช่วยเหลือ

จะมีการแสดงอุปกรณ์ของเราที่เชื่อมต่อกับ iCloud เดียวกัน เมื่อเครื่องมีปัญหา สามารถขอรับบริการช่วยเหลือ โดยเลือกหัวข้อปัญหาตามที่เราพบและนัดหมายการโทรกับฝ่ายสนับสนุนของ Apple ได้เลย

Apple Support App Thai Language Preview 3

หากต้องการนำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ ก็สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งสาขาที่ใกล้ที่สุด เป็นไปได้ว่าถ้า Apple Store มาเปิดในประเทศไทย การรับบริการช่วยเหลือผ่านแอป Apple Support อาจจะมีฟีเจอร์ให้ผู้ใช้สามารถนัดหมายนำเครื่องเข้าไปซ่อมที่ศูนย์บริการได้

Apple Support App Thai Language Preview 4

แท็บบัญชี

เราสามารถตรวจสอบประวัติการเข้ารับบริการล่าสุด 90 วัน ตรวจสอบความคุ้มครอบหรือเช็คประกันเครื่อง และเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ ก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งสำหรับค้นหาศูนย์บริการใกล้เคียงได้

Apple Support App Thai Language Preview 5

สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Apple Support แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอปติดเครื่องไว้ เพราะถ้าหากติดปัญหาหรือต้องการติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนของ Apple ก็สามารถใช้ช่องทางนี้ให้การติดต่อ เพื่อความสะดวกและสอบถามปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น

Apple Support App Thai Language Preview 6

แต่สำหรับใครที่สะดวกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือได้ที่ https://support.apple.com/th-th

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University