in ,

Apple ออกคู่มือเบื้องต้นสำหรับการเรียนรู้กับ Apple เพื่อต้อนรับเปิดเทอม

ในโอกาสที่โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างทยอยเปิดภาคเรียนใหม่กันแล้ว Apple ได้ออกคู่มือเบื้องต้นสำหรับการเรียนรู้กับ Apple โดยแนะนำเคล็ดลับที่ช่วยให้นักเรียน นักศึกษาใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติที่มาพร้อม iPad และ Mac สําหรับการเรียนรู้

Apple ออกคู่มือเบื้องต้นสำหรับการเรียนรู้กับ Apple เพื่อต้อนรับเปิดเทอม

คู่มือเบื้องต้นสำหรับการเรียนรู้กับ Apple มาพร้อมหัวข้อมากมายที่สรุปสั้น ๆ พร้อมกิจกรรมให้นักเรียนและนักศึกษาได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกับการเรียน โดยมีหัวข้อดังนี้

  • 5 เคล็ดลับสําหรับการจัดระเบียบ iPad
  • 5 วิธีในการสร้างสมาธิ
  • 5 วิธีในการบอกเล่าเรื่องราว
  • กิจกรรมแนะนำ

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ คู่มือเบื้องต้นสำหรับการเรียนรู้กับ Apple

สำหรับใครที่ยังเรียนรู้จากที่บ้าน Apple ก็มีคู่มือแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยคู่มือเบื้องต้นแต่ละรายการมีเคล็ดลับ 5 ข้อที่ช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติที่มาพร้อม iPad และ Mac อาทิ

  • 5 เคล็ดลับสำหรับการจัดระเบียบ iPad เพื่อการเรียนรู้
  • 5 เคล็ดลับสำหรับการจัดการเวลาหน้าจอ
  • 5 วิธีในการบอกเล่าเรื่องราว

ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ คู่มือเบื้องต้นสำหรับการเรียนรู้อยู่ที่บ้านกับ Apple

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University