Apple Revenue Q3 2017
in ,

ผลประกอบการ Apple ไตรมาส 3 ปี 2017 มีรายได้ 45,408 ล้านเหรียญสหรัฐ

Apple ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ในปีงบประมาณ 2017 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2017 มีรายได้ทั้งสิ้น 45,408 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากไตรมาส 2 ปี 2017 แต่มากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2016 ยอดขายกว่า 61% เกิดในต่างประเทศ สินค้าที่สร้างรายได้มากสุดคือ iPhone, บริการอื่นๆ, Mac, iPad และสินค้าอื่นๆ ตามลำดับ

Apple แจ้งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2017

Apple Q3 2017 Revenue Report

Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม

รายได้เติบโต 7 เปอร์เซนต์ และรายได้ต่อหุ้นเติบโต 17 เปอร์เซนต์

คูเปอร์ติโน แคลิฟอร์เนีย – วันที่ 1 สิงหาคม 2017 – Apple® ประกาศผลรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สามปีงบประมาณ 2017 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2017 บริษัทประกาศรายได้ประจำไตรมาสที่ 45.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมรายได้สุทธิประจำไตรมาส 1.67 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลด เทียบกับรายได้ 42.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้สุทธิ 1.42 เหรียญสหรัฐต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อน ยอดขายในต่างประเทศถือเป็น 61% ของรายได้ประจำไตรมาส

“ด้วยรายได้ที่เติบโตขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน เรายินดีที่จะประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและรายได้สูงสุดประจำไตรมาสของรายได้จากธุรกิจบริการ” Tim Cook CEO ของ Apple กล่าวพร้อมเสริมว่า “เราประสบความสำเร็จในการจัดงาน Worldwide Developers Conference อย่างยิ่งใหญ่ในเดือนมิถุนายน และเราตื่นเต้นเป็นอย่างมากกับ iOS, macOS, watchOS และ tvOS ที่ทันสมัยและจะเปิดให้ดาวน์โหลดในฤดูใบไม้ร่วงปีนี้”

“เรารายงานการเติบโตของจำนวนเครื่องและรายได้ของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ในไตรมาสประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งทำให้รายได้ต่อหุ้นเติบโตขึ้น 17 เปอร์เซนต์” Luca Maestri CFO ของ Apple กล่าว “นอกจากนี้เรายังได้จ่ายคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก 11.7 พันล้านเหรียญสหรัฐในระหว่างไตรมาส ทำให้ยอดเงินที่จ่ายคืนนักลงทุนแล้วภายใต้โครงการนี้มากถึง 233 ล้านเหรียญสหรัฐ”

Apple ได้ประเมินผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ ประจำปีงบประมาณ 2017

  • รายได้อยู่ระหว่าง 49 พันล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 52 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • กำไรขั้นต้นอยู่ระหว่าง 37.5% ถึง 38%
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ระหว่าง 6.7 พันล้านเหรียญสหรัฐถึง 6.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้/(รายจ่ายอื่นๆ) 500 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราภาษี 25.5%

คณะกรรมการบริหารของ Apple ได้ประกาศเงินสดปันผลหุ้นสามัญของบริษัทอยู่ที่ 0.63 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เงินปันผลจะจ่ายไปยังผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 สิงหาคม 2017 โดยที่ผู้ถือหุ้นจะต้องมีสถานะการถือครองหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันทำการของวันที่ 14 สิงหาคม 2017

Apple จะถ่ายทอดสดการประชุมประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2017 ตั้งแต่เวลา 4:00 น. เวลาในประเทศไทย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2017 ที่ www.apple.com/investor/earnings-call คุณสามารถรับฟังเทปบันทึกของเว็บคาสต์นี้ได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจบการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยมุมมองในอนาคต หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายได้โดยประมาณของบริษัท กำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รายรับ/(รายจ่าย) อื่นๆ แถลงการณ์นี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างไป

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ หมายรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลกระทบที่เกิดจากการแข่งขันและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงปฏิกิริยาของบริษัทฯ ต่อปัจจัยเหล่านี้ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท แรงกดดันด้านการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในตลาด ศักยภาพของบริษัทฯ ในการตอบสนองและกระตุ้นความต้องการของตลาดรวมทั้งลูกค้า ต่อโปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างทันต่อเวลา

ผลกระทบที่การเปิดตัว และการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ และ/หรือต้นทุนชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อกำไรขั้นต้นของบริษัท ความเสี่ยงจากสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของบริษัทในการสั่งซื้อ หรือสัญญาว่าจะสั่งซื้อชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนคำสั่งซื้อของลูกค้า ความพร้อมอย่างต่อเนื่องของชิ้นส่วนและบริการทั้งหมดหรือบางอย่างที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของบริษัทจากแหล่งซัพพลายเออร์เพียงผู้เดียวหรือบางรายโดยมีข้อตกลงที่ยอมรับได้

Macbook Pro 2016 Cover

การที่บริษัทต้องพึ่งพาให้บริษัทอื่น ทำการผลิตและใช้บริการโลจิสติกส์จากบริษัทอื่นอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ หรือต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือบริการที่ได้รับการจัดหาให้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศของบริษัท ความไว้วางใจของบริษัทต่อทรัพย์สินทางปัญญาและคอนเทนต์ดิจิตอลของบริษัทอื่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อพบว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การที่บริษัทต้องพึ่งพาประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทกระจายสินค้า บริษัทขนส่ง บริษัทค้าปลีกอื่นๆ ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท ผลกระทบที่อาจเกิดกับยอดขายและกำไรในการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ บริการและความพร้อมอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารหลักและพนักงาน สงคราม การก่อการร้าย ปัญหาด้านสาธารณสุข ภัยธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจสร้างปัญหาให้กับวัตถุดิบ การขนส่ง หรือความต้องการของผลิตภัณฑ์

ตลอดจนผลอันไม่น่าพึงพอใจของการดำเนินการทางกฎหมายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจะรวมอยู่ในส่วน “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “การอภิปรายและการวิเคราะห์สภาพการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ” ของรายงานสาธารณะของบริษัท ที่ยื่นให้กับ SEC รวมทั้งที่แบบฟอร์ม 10-K ของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2016 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2016 แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2017 และ แบบฟอร์ม 10-Q สำหรับไตรมาสงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2017 ซึ่งจะต้องยื่นให้กับ SEC บริษัทคิดว่าไม่มีความจำเป็นต้องอัพเดทแถลงข่าวมุมมองในอนาคตหรือข้อมูลใดๆ ที่จะต้องพูดในวันดังกล่าว

Apple Inc HQ – wikipedia

Apple มีการปฏิวัติเทคโนโลยีสำหรับส่วนบุคคลด้วยการเปิดตัวเครื่อง Macintosh ในปี 1984 ในวันนี้ Apple คือผู้นำระดับโลกด้านนวัตกรรมด้วย iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch และ 4 แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของ Apple — iOS, OS X, watchOS และ tvOS — ให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นในทุกอุปกรณ์ Apple และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคคลด้วยบริการที่ก้าวล้ำรวมถึง App Store, Apple Music, Apple Pay และ iCloud พนักงานของ Apple นับแสนคนทุ่มเทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลกเพื่อให้โลกเป็นโลกที่ดีกว่า

ที่มา Apple PR

 

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน