in ,

Apple จับมือกับ UCLA ศึกษาด้านสุขภาพจิตด้วย Apple Watch, iPhone และ Beddit

Apple กับ UCLA ร่วมมือกันศึกษาปัญหาด้านสุขภาพจิต กับปัจจัยที่มีมีผลต่อภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล ซึ่งการศึกษานี้จะใช้ข้อมูลที่ได้จาก Apple Watch, iPhone และเครื่องติดตามการนอน Beddit จะเริ่มต้นในสัปดาห์นี้

Apple จับมือกับ UCLA ศึกษาด้านสุขภาพจิตด้วย Apple Watch, iPhone และ Beddit

Univerisity of California – Los angeles (UCLA) ประกาศว่ามีผู้เข้าร่วมการศึกษาด้านสุขภาพจิตร่วมกับ Apple 150 คน โดยเป็นผู้ป่วยจาก UCLA Health และจะทำการขยายต่อไปมากถึง 3,000 คน โดยรวมเอานักศึกษาของ UCLA มาร่วมศึกษาด้วย

การศึกษาด้านสุขภาพจิตนั้นจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี โดยนักวิจัยของ UCLA และ Apple จะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลและสัมพันธ์กับความวิตกกังวล เช่น การนอนหลับ การออกกำลังกาย อัตราการเต้นของหัวใจ และกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น

จากข้อมูลของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าจะต้องดาวน์โหลดบน iPhone และจะได้รับอุปกรณ์ติดตามการนอน Beddit รวมถึง Apple Watch เพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับผู้วิจัย และผู้เข้าร่วมจะต้องแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านการสัมภาษณ์และทำแบบทดสอบเป็นระยะ ๆ

การศึกษานี้จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Apple ที่มีศักยภาพในการวิจัยด้านสุขภาพเชิงพฤติกรรมมาช่วยในการตรวจหาโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลอย่างแม่นยำ

ในอดีต Apple ได้ร่วมมือกับ Stanford Medicine ในการศึกษาเรื่องของหัวใจร่วมกับ Apple Watch และยังศึกษาเรื่องสุขภาพของผู้หญิง หัวใจและการเคลื่อนไหว รวมถึงศึกษาเรื่องการได้ยินอีกด้วย เพื่อที่จะนำมาเป็นคุณสมบัติบนอุปกรณ์ Apple และช่วยดูแลด้านสุขภาพให้กับผู้ใช้ต่อไป

ขอบคุณ 9to5mac

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University