in

สธ.สั่งด่วน เตรียมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

สธ.สั่งด่วน เตรียมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ เนื่องจากมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่

สธ.สั่งด่วน เตรียมรับมือโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่

ข้อมูลจากเฟสบุ๊ค คุณ Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์) แจ้งอัปเดตสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นออกมาว่า สัญญาณอันตรายโควิดลาม ปลัดสั่งหมอ-โรงพยาบาลเตรียมพร้อมเจอระบาดระลอกใหม่ โดยมีใจความว่า

จากสถานการณ์การรายงานผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้การให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข เห็นควรแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเครียมความพร้อม ดังนี้

1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ใด้รับทราบสถานการณ์และผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (Universal Precaution)

2. สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เตรียมความพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

4. เตรียมความพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

5. เร่งรัดการดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนอย่างครอบคลุม และเป็นไปตามความสมัครใจ

6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

7. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาด

8. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

และข้อมูลหน้าเฟสบุ๊คของ ‘หมอนิธิพัฒน์’ รพ.ศิริราช ยังแจ้งเตือนประชาชนทั่วไปเกี่ยวสถานการณ์โควิด-19 เอาไว้ว่า

“จากข้อมูลที่รับทราบมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยจริงเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน น่าจะอยู่ที่ราววันละห้าหมื่นคนแล้ว ต่างกับตัวเลขรายวันที่เราเห็นกันในรายงาน แถมยังมีปรากฏการณ์ยอดตกช่วงต้นสัปดาห์เช่นดังรูปของวันนี้ ซึ่งเป็นผลจากระบบการตรวจหาเชื้อและรายงานผลช่วงวันหยุด ส่วนตัวเลขผู้ป่วยอาการรุนแรงที่เพิ่มขึ้นจาก 600 แล้วมาหยุดแถวก่อน 700 ดังในอีกรูปนั้น ก็เป็นผลจากระบบการรายงานที่จะมียอดวิ่งเข้ามาเป็นก้อนๆ ไม่ได้สม่ำเสมอในทุกวัน”

จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ และผลจากการยกเลิกบังคับใส่ หน้ากากอนามัย ที่มีผลทั่วประเทศ ไปเมื่อ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา การป้องกันตนเองเกี่ยวกับโควิด-19 ควรมีระดับการป้องกันที่มากขึ้น ไม่ควรประมาท สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อนั่นเอง

ข้อมูลจาก : workpointTODAY, Sirote Klampaiboon (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์) , ‘หมอนิธิพัฒน์’

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Keattisak Moonrin