, , ,

Twitter เพิ่มการรีทวีตด้วยรูปภาพ, วิดีโอ และ GIF ได้แล้ว


Twitter Add Reweet By Image Video Gif Ios

หลังจากที่มีการค้นพบคุณสมบัติการรีทวีตด้วยรูปภาพครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุด Twitter ก็ได้ปล่อยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถรีทวีตด้วยรูปภาพ, วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว GIF ได้แล้ว

Twitter เพิ่มการ Retweet ด้วยรูปภาพ, วิดีโอ และ GIF ได้แล้ว

จากเดิมการรีทวีตจะรองรับแค่การกรอกข้อความ เพื่อแสดงความคิดเห็นของทวีตเตอร์ที่รีทวีตหรือโพสต์ซ้ำเท่านั้น แต่ขณะนี้ผู้ใช้สามารถรีทวีตด้วยการโพสต์รูปภาพ, วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว GIF จากทวีตที่เราเลือกโพสต์ซ้ำมา

ผู้ใช้สามารถเลือกรีทวีตพร้อมความคิดเห็น จากนั้นก็เลือกรูปภาพหรือวิดีโอจากอุปกรณ์ หรือภาพเคลื่อนไหว GIF ในแอป แล้วทำการรีทวีตได้เลย

Twitter Add Reweet By Image Video Gif Ios 1

นักพัฒนาของ Twitter ได้ระบุว่าคุณสมบัตินี้ใช้ระยะเวลาในการพัฒนานานกว่าที่คาดคิดไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อการจัดวางแสดงรายละเอียดภายในแอปหลายส่วนและต้องออกแบบให้รองรับฟังก์ชันที่ทำงานแตกต่างกัน รวมถึงต้องง่ายต่อผู้ใช้อีกด้วย

Twitter Add Reweet By Image Video Gif Ios 2

คาดว่า Twitter กำลังทยอยปล่อยคุณสมบัติการรีทวีตด้วยรูปภาพ, วิดีโอ และ GIF ให้กับผู้ใช้ iOS ก่อน สำหรับใครที่ยังไม่เห็นคุณสมบัตินี้ แนะนำว่าให้รอประมาณ 2-3 วัน ส่วนการใช้งานบนเดสก์ท็อปสำหรับคุณสมบัตินี้ยังไม่มีข้อมูล

ขอบคุณ 9to5mac

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University