in

Safari ใน iOS 14 แสดงการค้นหาได้มากขึ้น

อีกหนึ่งสิ่งใหม่ใน iOS 14 คือ Safari จะแสดงผลการค้นหามากขึ้น ทั้งผลการค้นหาจาก Search Engine, Bookmarks, History ด้วย

Safari ใน iOS 14 แสดงการค้นหาได้มากขึ้น

เมื่อเราพิมพ์คำค้นหาในช่องค้นหา (URL) ที่แอป Safari ของ iOS 14 ระบบจะแนะนำผลการค้นหาอยู่หลาย ๆ ส่วน ดังนี้

  • ผลการค้นหาด้วย Search Engine
  • ผลการค้นหาใน Bookmarks, History
  • ผลการค้นหาในหน้าเว็บที่เราเปิดอยู่

ผลการค้นหาที่มากขึ้นใน Safari ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลได้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะคุณสมบัติการค้นหาข้อความในหน้าเว็บที่เรากำลังใช้งานอยู่สะดวกมาก ๆ

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy