in ,

iOS 14 เปลี่ยนเป็นพิมพ์เลขเพื่อกรอกเวลา แทนการเลื่อนเพื่อเลือกเวลา

อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ใน iOS 14 คือ การเปลี่ยนรูปแบบการใส่ข้อมูลเพื่อกรอกเวลา จากเดิมที่เป็นแบบเลื่อนเพื่อเลือกมาเป็นการพิมพ์เลขแทน

iOS 14 พิมพ์เลขเพื่อกรอกเวลา

ใน iOS 14 เปลี่ยนรูปแบบการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเวลา เช่น ตั้งเวลา นับเวลาถอยหลัง และอื่น ๆ มาเป็นการพิมพ์ตัวเลขแทน

วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูล ชั่วโมง นาที วินาทีได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเลื่อนหา แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้ผู้ใช้ไม่ค่อยชิน เพราะ Apple ใช้รูปแบบการเลื่อนเพื่อเลือกเวลามาในหลาย ๆ iOS ก่อนหน้านี้แล้ว

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy