,

วิธีตั้งค่าเสียงพูดโต้ตอบของ Siri บน Apple Watch


How To Set Siri Voice Feedback Apple Watch

การใช้งาน Siri บน Apple Watch เราสามารถตั้งค่าให้ Siri มีเสียงพูดโต้ตอบตามเวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมได้ ชมวิธีกันเลย

ปกติแล้วเสียงพูดโต้ตอบของ Siri จะมีเสียงจากลำโพงของ Apple Watch ที่ถูกตั้งค่าเริ่มต้นมาให้ตั้งแต่แรก แต่สำหรับบางคนที่ไม่ต้องการให้มีเสียง Siri ดังจากลำโพง เนื่องจากไม่สะดวกให้ผู้อื่นได้ยิน ก็สามารถปรับตั้งค่าปิดเสียงหรือให้มีเสียงโต้ตอบเมื่อเชื่อมต่อกับหูฟังเท่านั้น

How To Set Siri Voice Feedback Apple Watch 2

 วิธีตั้งค่าเสียงพูดโต้ตอบของ Siri บน Apple Watch

ไปที่การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) > Siri > ในส่วนเสียงพูดโต้ตอบ (Voice Feedback) ให้เลือกการโต้ตอบของ Siri ที่ต้องการ

How To Set Siri Voice Feedback Apple Watch 1

และนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าเสียงพูดโต้ตอบของ Siri ตามความสะดวกของเรา และในบางคนพบว่าตั้งค่าเปิดการโต้ตอบ Siri แล้ว แต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบกลับบนลำโพงของ Apple Watch เนื่องจาก Apple Watch กำลังโหลดเสียงของ Siri จาก iPhone อยู่ อาจจะใช้เวลาพอสมควร

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University