How To Send Location On Message App
in ,

วิธีส่งแผนที่และแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ในแอปข้อความ (Message) บน iPhone

การส่งหรือแชร์ตำแหน่งที่ตั้งให้กับเพื่อน เป็นการระบุว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน เพื่อให้เพื่อนสามารถเดินทางมาหาเราตามแผนที่ได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่เราจะใช้แอป Line หรือ Messenger ในการส่ง แต่ลองชมวิธีส่งแผนที่และแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ในแอปข้อความ บน iPhone กัน

วิธีส่งแผนที่ตามตำแหน่งที่ตั้ง ในแอปข้อความ บน iPhone

การส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันให้กับเพื่อนผ่านแอปข้อความ สามารถบอกได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน และเมื่อผู้รับได้รับแผนที่แล้ว ก็สามารถขอเส้นทางนำทางมายังจุดหมายได้ถูกต้อง

ไปที่แอปข้อความ (Message) > เลือกการสนทนา > แตะไอคอน i ด้านบน > แตะส่งตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของฉัน > แผนที่ก็จะถูกส่งไปยังผู้รับ

How To Send Location On Message App 1

ผู้รับสามารถแตะที่แผนที่ และขอเส้นทางสำหรับเดินทางได้ทันที

How To Send Location On Message App 2

วิธีส่งแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ในแอปข้อความ บน iPhone

สำหรับการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง จะทำให้ผู้รับสามารถติดตามการเดินทางของเราได้ มีประโยชน์เมื่อเวลาที่เรากำลังเดินทางไปตามแผนที่ที่เพื่อนส่งมา เพื่อนก็สามารถเช็คและติดตามได้ตลอดเวลาว่า เราเดินทางในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่

ไปที่แอปข้อความ (Message) > เลือกการสนทนา > แตะไอคอน i ด้านบน > แตะแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง > เลือกระยะเวลาที่ต้องการ

How To Send Location On Message App 3

หลังจากที่เราได้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งแล้ว ผู้รับสามารถแตะข้อความการแชร์ และติดตามการเดินทางได้เลย

How To Send Location On Message App 4

สำหรับการส่งตำแหน่งที่ตั้งในแอปข้อความ บน Apple Watch สามารถดูเทคนิคได้ที่ รวมเทคนิคการส่งข้อความบน Apple Watch ง่ายๆ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University