in ,

Apple แชร์ข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาการได้ยินบน iPhone และ Apple Watch

Apple เผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับการได้ยิน Apple Hearing Study เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้าใจและจัดการสุขภาพการได้ยินของตนได้ดีขึ้น กรณีศึกษานี้มาจากผู้เข้าร่วมหลายพันคนทั่วสหรัฐอเมริกา

Apple แชร์ข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาการได้ยินบน iPhone และ Apple Watch

กรณีศึกษาการได้ยินของ Apple นั้นได้ร่วมมือกับ University of Michigan School of Public Health โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะมอบให้กับองค์กรอนามัยโลก (WHO)

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเรื่องแรกที่ได้จากการศึกษาการได้ยินพบว่า ผู้เข้าร่วมกรณีศึกษา 25% ของผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้รับเสียงจากแวดล้อมในระดับที่สูงกว่าระดับที่แนะนำ ไม่ว่าจะเป็นเสียงจราจร เครื่องจักร์ เสียงรถสาธารณะ และอื่น ๆ ที่มีระดับเสียงสูงกว่าที่ WHO แนะนำ

และในกรณีศึกษานี้ก็พบว่าผู้เข้าร่วมเกือบ 50% กำลังทำงานหรือเคยผ่านการทำงานจากสถานที่ที่มีเสียงดังมา รวมถึงระดับเสียงที่วัดได้จากการใช้หูฟังด้วย จากการศึกษานี้พบว่า 10% ของผู้เข้าร่วมฟังเสียงจากหูฟังในระดับที่สูงกว่าระดับที่ WHO แนะนำ

ส่วนข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ จากกรณีศึกษานี้ ได้แก่

  • การฟังโดยใช้หูฟังเฉลี่ย 1 สัปดาห์ พบว่าผู้เข้าร่วม 1 ใน 10 คน ฟังเสียงระดับที่ดังเกินที่ WHO แนะนำ
  • ประมาณ 10% ของผู้เข้าร่วมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้สูญเสียการได้ยิน และ 75% ของผู้สูญเสียการได้ยินนี้ไม่ได้ใช้เครื่องช่วยฟังหรือประสาทหูเทียม
  • 20% ของผู้เข้าร่วมมีการสูญเสียการได้ยินเมื่อเทียบกับมาตรฐานของ WHO และ 10% ของผู้สูญเสียการได้ยินนี้มีการสัมผัสกับเสียงรบกวน
  • ผู้เข้าร่วมเกือบ 50% ไม่ได้รับการทดสอบการได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญมานานถึง 10 ปี
  • 25% ของผู้เข้าร่วมมีอาการหูแว่ว 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียการได้ยิน

ซึ่งการศึกษานี้ช่วยทำให้ผู้ใช้เข้าใจเกี่ยวกับระดับเสียงที่อันตรายและส่งผลต่อสุขภาพการได้ยิน เพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักถึงเรื่องสุขภาพการได้ยินมากขึ้น และ Apple ก็ได้อธิบายถึงฟีเจอร์การตรวจจับเสียงรบกวนในแอป Noise บน Apple Watch เป็นวิธีที่ที่มีประสิทธิภาพในการวัดเสียงรบกวนและช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ถึงระดับเสียงที่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพการได้ยิน

Apple ได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ก่อนถึงวันการได้ยินโลก (World Hearing Day) ที่ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียการได้ยินและปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ WHO ก็คาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 จะมีผู้คนสูญเสียการได้ยินเพิ่มขึ้น อาจจะมีมากกว่า 700 ล้านคนเลยทีเดียว

การศึกษานี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าร่วมผ่านแอป Research ซึ่งเปิดใช้งานเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

ขอบคุณ 9to5Mac, MacRumors

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University