Truelab Pm 2.5 Sensor For All 1
in

ใช้เทคโนโลยีเข้าสู้ฝุ่น True ให้งบ นศ. ดันโครงการ PM2.5 Sensor for All

ช่วงต้นปี 2562 ประเทศไทยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเมืองหลวงนั้นพบเจอปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทำให้ทุกคนได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า เครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นจิ๋วนั้นในบ้านเรายังถือว่ามีน้อย ผมเคยลองคิดเล่น ๆ ว่า ถ้าเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือทุกเจ้าติดตั้งตัว Sensor วัดฝุ่นจิ๋วที่เสาส่งสัญญาณทั่วไทย เราจะได้ Big Data มากมายขนาดไหน วันนี้มีข่าวอัปเดตจากฝั่ง True เริ่มขยับแล้ว ซึ่งรอบนี้มอบทุนสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนา Sensor จับฝุ่นดังกล่าวซึ่งจะพ่วงกับเข้า NB-IoT ได้ อนาคตถ้าเราอาจจะได้เห็นเครื่องวัดฝุ่นขนาดพกพาติดตั้งได้ทุกที่และส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายมือถือจากทุกมุมของประเทศไทยได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

True สนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมในโครงการ PM2.5 Sensor for All เครื่องมือวัดปริมาณฝุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (กลาง) คณบดี ร่วมกับ กลุ่มทรู นำโดย นายภัคพงศ์ พัฒนมาศ (ขวา) รองผู้อำนวยการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เดิน

Pm 2.5 Sensor For Allหน้าโครงการ “PM2.5 Sensor for All” โดย ทรูแล็บ (TrueLab)

มอบทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 200,000 บาท พร้อมด้วยอุปกรณ์ NB-IoT ชิพเซ็ต เพื่อใช้ในการสร้างต้นแบบนวัตกรรมเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 และเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศผ่านโครงข่าย NB-IoT ของทรู

Truelab Pm 2.5 Sensor For All 2

ซึ่งนวัตกรรมเครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 จากการพัฒนาในครั้งนี้ จะนำไปติดตั้งและเก็บข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ของจุฬาฯ ผ่านเครือข่าย NB-IoT และจะจัดทำช่องทางการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจัดเก็บค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับงานวิจัยต่อไป

Truelab Pm 2.5 Sensor For All 3

ที่มา True PR News

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน