in

Tim Cook เผย Screen Time ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ ‘มองตาคนอื่น’ มากกว่ามองจอ

อีกหนึ่งประเด็นน่าสนใจที่ Tim Cook เผยระหว่างสัมภาษณ์ของคุณซี ฉัตปวีณ์ คือประเด็นการที่ Apple ใส่ ฟีเจอร์ Screen Time ที่ช่วยลดเวลาใช้ iPhone ไม่ให้ผู้ใช้ ใช้ iPhone นานเกินไป

Screen Time ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ ‘มองตาคนอื่น’ มากกว่ามองจอ

Tim Cook เผยว่า Apple มีกฏง่าย ๆ ในการคิดฟีเจอร์ หาก Apple ขาย iPhone แล้วจ้องหน้าจอมากกว่ามองตาคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง ดังนั้น Apple จึงคิดค้นฟีเจอร์ Screen Time เข้ามาจัดการเรื่องนี้

Tim Cook Talk About Screen Time Feature In Interview Img 1

Screen Time เป็นฟีเจอร์ที่บอกผู้ใช้ว่าเราใช้สมาร์ตโฟนมากเกินไปหรือไม่ เพื่อให้ผู้ใช้ตระหนักและเป็นมาตรวัดในการบริหารเวลาซึ่งช่วยลดเวลาในการใช้สมาร์ตโฟน โดย Tim Cook ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ประโยชน์จากฟีเจอร์ Screen Time

How To Setting Screen Time Iphone Ipad 8

คุณซี ถาม Tim Cook ว่า ใส่ฟีเจอร์ Screen Time มาใน iPhone ทำให้คนลดการใช้ iPhone เท่ากับเป็นการลดโอกาสทางธุรกิจของ Apple หรือไม่

Tim Cook ตอบได้น่าสนใจว่า Apple ขาย iPhone แต่ก็ไม่ได้มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ใช้งานเกินความจำเป็น, Apple เน้นให้ผู้ใช้ลดการพฤติกรรมที่ไม่พึงกระทำมากกว่า

วิธีตั้งค่าเวลาหน้าจอ (Screen Time) เพื่อลดการติดโทรศัพท์

ชมวิดีโอสัมภาษณ์ Tim Cook โดยคุณซี ฉัตรปวีณ์

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net