Tim Cook Said Apple Donate 10 Million N95 Mask
in ,

Tim Cook แนะนำให้ WFH, Apple บริจาคหน้ากาก N95 มากกว่า 10 ล้านชิ้น

Tim Cook โพสต์วิดีโอผ่าน Twitter ว่า Apple บริจาคหน้ากาก N95 ไปมากกว่า 10 ล้านชิ้นให้หน่วยงานสุขภาพในสหรัฐและยุโรป, แนะนำให้อยู่บ้าน

Apple บริจาคหน้ากาก N95 มากกว่า 10 ล้านชิ้น

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐและยุโรปยังไม่ดีขึ้น ทำให้อุปกรณ์ด้านสุขภาพอย่างเช่นหน้ากาก N95 ขาดแคลนเป็นอย่างมาก และรายงานเผยว่าบุคลากรด้านสุขภาพหลายแห่งไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ทำให้ทำงานด้วยความเสี่ยง

Tim Cook เผยว่า Apple ได้มอบหน้ากาก N95 จำนวน 10 ล้านชิ้นให้หน่วยงานสุขภาพในสหรัฐและอีกหลายล้านชิ้นในยุโรป, ทีมงานของ Apple ร่วมมือกับรัฐบาลทั่วโลกในการหาซื้อหน้ากากจากสายผลิตของ Apple อีกด้วย

Tim Cook แนะนำให้ทุกคนอยู่บ้านและตัวเขาเองก็ทำงานอยู่ที่บ้านเช่นกัน, สร้างระยะห่างทางสังคมเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น

ข้อมูลนี้เป็นการอัปเดตจากรายงานครั้งที่แล้วที่เผยว่า Apple มอบหน้ากาก N95 จำนวน 9 ล้านชิ้นซึ่งเป็นตัวเลขไม่แน่นอน แต่ 10 ล้านชิ้นครั้งนี้เป็นการยืนยันจาก Tim Cook

ที่มา – macrumors

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy