in

พบขนาดของสาย Apple Watch แบบ Solo Loop สามารถเทียบกับรูของสาย Sport Band ได้

ตามรายงานของ John Gruber ระบุว่าการปรับขนาดของสาย Apple Watch แบบ Solo Loop นั้นสามารถจับคู่กับรูของสาย Sport Band ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราไปชมกันว่ามีการเทียบวัดอย่างไร

พบขนาดของสาย Apple Watch แบบ Solo Loop สามารถเทียบกับรูของสาย Sport Band ได้

สายแบบ Solo Loop และสาย Braided Solo Loop เป็นสาย Apple Watch แบบวงกลมไร้รอยต่อ ผู้ใช้สามารถสวมมือเข้าไปได้เลย John Gruber ได้แนะนำการวัดขนาดสาย Solo Loop ใหม่ โดยใช้สาย Sport Band ที่ส่วนใหญ่คงจะมีกันอยู่แล้วมาช่วยในการเทียบขนาดของสาย Solo Loop ได้

สายแบบ Sport Band ของ Apple สำหรับรุ่น 38 มม./40มม. ไซส์ S/M มีทั้งหมด 7 รู ซึ่งสอดคล้องกับขนาดของสาย Solo Loop ตั้งแต่เลข 1 – 7 และสายไซส์ M/L จะสอดคล้องกับเลข 4 – 10 ในเอกสารสำหรับวัดข้อมือ

ส่วนสายสำหรับรุ่น 42 มม./44 มม. ไซส์ S/M จะสอดคล้องกับเลข 3 – 9 ส่วนไซส์​ M/L จะสอดคล้องกับเลข 6 – 12 ในแผ่นวัดสาย Solo Loop

แสดงให้เห็นว่า ถ้าเราใส่สาย Sport Band รูที่ตรงกับเลขไหน แสดงว่าเราใส่สาย Solo Loop หรือสาย Braided Solo Loop ขนาดเท่ากับเลขที่ตรงกับรูนั้น อย่าลืมดูด้วยว่าเราใส่สาย Sport Band สำหรับรุ่นขนาดหน้าจอเท่าไหร่และไซส์ไหน (S/M หรือ M/L)

การวัดด้วยการเทียบรูจากสาย Sport Band นั้นอาจให้ความแม่นยำในระดับหนึ่ง แต่ผู้ใช้ต้องมั่นในได้ว่า รูที่สวมใส่กับสาย Sport Band นั้นจะต้องกระชับกับข้อมือพอดี ไม่หลวมหรือไม่รัดแน่นเกินไป

แต่ถ้าใครที่ใส่สาย Sport Band แล้วรู้สึกว่ารูที่ใส่นั้นยังไม่พอดีกับข้อมือเท่าที่ควรหรือไม่มีสาย Sport Band แนะนำว่าให้วัดด้วยวิธีที่ Apple แนะนำในหน้าจอการขายสาย Apple Watch แบบ Solo Loop หรือสาย Braided Solo Loop

ซึ่งมีวิธีการวัดขนาดข้อมือให้อยู่ 2 วิธีอยู่แล้ว วิธีแรกผู้ใช้ต้องพิมพ์เอกสารคู่มือมาตัดให้เป๊ะ และวัดกับข้อมือของตนเอง ส่วนอีกวิธีหนึ่งผู้ใช้จะต้องใช้สายวัดวัดขนาดข้อมือและระบุเป็น CM เพื่อหาขนาดของสายที่แท้จริง และพอดีกับข้อมือที่สุด

ขอบคุณ macrumors

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University