Skooldio Digital Leadership Bootcamp Banner
in

Skooldio เปิดหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp  ช่วยสร้างทีมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

Skooldio ได้จัดทำหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp หลักสูตร 10 สัปดาห์ ที่จะช่วยคุณสร้างทีมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์และทักษะใหม่ๆ ให้กับผู้นำในการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล

Skooldio เปิดหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp  ช่วยสร้างทีมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

Skooldio Digital Leadership Bootcamp

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทำให้เกิดทักษะและวิธีการทำงานใหม่ๆ องค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในยุคดิจิทัล

Skooldio ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีด้านการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญในทักษะสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงสุดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือการทำธุรกิจดิจิทัล เพื่อช่วยสร้างทีมงานที่มีความพร้อมที่จะนำองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ

รายละเอียดของหลักสูตร Digital Ledership Bootcamp

Skooldio Digital Leadership Bootcamp Banner

วันอบรม: ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 29 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง (รวมครั้งที่เป็นกิจกรรม Design Sprint ต่างจังหวัด 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 แล้ว)

เวลา13.00 – 20.00 น.

รูปแบบ : ในแต่ละวันศุกร์จะมีการเรียนและฝึกปฏิบัติสุดเข้มข้น 3 รูปแบบ ได้แก่

 1. Fireside Chat : การเรียนและถามตอบจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในทุกแง่มุมที่ผู้นำต้องรู้
 2. Workshop : นำความรู้ที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริง เห็นปัญหาและแก้ไขได้จริง ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
 3. Dinner Talk :ร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้นำขององค์กรชั้นนำทั้งในไทยและระดับนานาชาติ รวมไปถึงสตาร์ทอัพยูนิคอร์นที่ประสบความสำเร็จในการ Transform สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

กิจกรรมดูงานและ Design Sprint ต่างจังหวัด : 14 – 17 พฤศจิกายน 2562

Design Sprint คือ กระบวนการตอบคำถามทางธุรกิจให้เร็วที่สุด ผ่านการทำ Prototype หรือ ตัวต้นแบบ Digital Products เช่น แอป เว็บไซต์ เป็นต้น และนำไปทดสอบกับผู้ใช้งานจริง เพื่อแก้ปัญหาจริงขององค์กร

วิทยากร

วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะมาเล่ามุมมองและแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำในการลงมือ Workshop ไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้จริง อาทิเช่น

 • ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Managing Director ของ Skooldio และอดีต data scientist ของ Facebook
 • สมคิด จิรานันตรัตน์ อดีตประธาน บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG)
 • มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO บริษัท SEA ประเทศไทย
 • พรทิพย์ กองชุน COO ของ Jitta และอดีต country marketing manager ของ Google ประเทศไทย
 • พงศกร ธีรภาพวงศ์ CTO ของ Indy Dish และอดีต senior software development engineer ของ Amazon
 • ภูวรัฐ หน่อชูเวช Chief Product Officer ของ Credit OK และอดีต analyst ของ Airbnb และ eBay
 • วีระพงศ์ โก Chief of Staff & Head of Business Development ของ Lazada ประเทศไทย
 • กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Head of 10X Project ธนาคารไทยพาณิชย์
 • มษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO ของ Lukkid
 • ทวิร พานิชสมบัติ Agile Coach ของ Odds
 • อภิรักษ์ ปนาทกูล ผู้ร่วมก่อตั้ง UX Academy
 • อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้เขียนหนังสือ “China 5.0 สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่และแผนการใหญ่ AI
 • ผไท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด
 • ยอด ชินสุภัคกุล CEO ของ Wongnai
 • อุกฤษ อุณหเลขกะ Chief Product Officer และผู้ร่วมก่อตั้ง Ricult
 • สโรจ เลาหศิริ CMO ของ Rabbit Digital Group
 • นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร ของ The Standard
 • นัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ CEO ของ King Power Click

ตัวอย่างเนื้อหา

 • Digital Leadership
 • Leading with Data
 • Leading with Design Thinking
 • Leading with OKRs
 • Leading with UX/UI Design
 • Leading with Agile Organization
 • Leading with Digital Marketing

และหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้นำทีมด้านดิจิทัล, Talent ขององค์กร,  หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการเพิ่มทักษะและการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่จะช่วยผลักดันทีมและองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเรียน (ราคานี้ยังไม่รวม VAT)

 • Early Bird    ราคา 159,000 บาท (เมื่อสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562)
 • Pack 3        ราคา 159,000 บาท (เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 คนขึ้นไป จากบริษัทเดียวกัน)
 • ราคาปกติ      ราคา 179,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Website :     https://digital-leadership.skooldio.com

Facebook :  https://to.skooldio.com/digitalleadershipbootcamp

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0622199099
อีเมล์ hello@skooldio.com

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน