in ,

ราชบัณฑิตยสถานเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Royal Society Mobile"

คำไทยบางคำที่ไม่ค่อยใช้ก็มักจะพบเจอคนใช้คำผิดอยู่ประจำ (ผมก็เป็น) และเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นั่นก็คือ “ราชบัณฑิตยสถาน” โดยในตอนนี้ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันในชุด “Royal Society Mobile” ทั้งในส่วนของ “พจนานุกรม” และ “อ่านอย่างไร-เขียนอย่างไร”

Royal Society Mobile

สำหรับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นหนังสือที่ใช้อ้างอิงโดยมีประมวลคำที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำ พร้อมให้คำอ่าน ความหมาย ตลอดจนที่มาของคำ ส่วนอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไรเป็นหนังสือที่รวบรวมคำภาษาไทยที่มักมีผู้อ่านผิดและเขียนผิด ได้แก่ การอ่านคำวิสามานยนาม เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์บางตระกูล การอ่านตัวเลข การอ่านเครื่องหมายต่าง ๆ การอ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การอ่านชื่อจังหวัด เขต อำเภอ แขวง ตำบล (เฉพาะบางจังหวัด) รวมถึงชื่อ ถนน ตรอก ซอย ทางแยก ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มักเขียนผิด

โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบน Android, iOS และ Windows Phone และเท่าที่ทางผมได้ทดสอบก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะแยกเป็นสองแอปพลิเคชันทำไมให้ยุ่งยาก แล้วก็เหมือนแอปฯ นี้จะดาวน์โหลดได้เฉพาะ Thai App Store แต่รายละเอียดของแอปฯ ดันเป็นภาษาอังกฤษล้วนเสียนี่ ส่วนรูปภาพประกอบก็มีเพียงรูปเดียว … ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งครับ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500