Podd Cover
in ,

PODD “​ผ่อดีดี” ไก่ป่วย ควายล้ม ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์

โรคติดเชื้อ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในมนุษย์กว่า 70% มาจากสัตว์ ดังนั้นการเฝ้าระวังโรคที่ดี จะป้องกันความสูญเสียสุขภาพและรายได้ของชาวบ้านได้ ด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนน้อย นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาช่วยในการเฝ้าระวังโรคได้ โดยใช้เพิ่มความเร็ว และประสิทธิภาพการทำงาน

PODD
PODD

PODD

อ่านว่า “​ผ่อดีดี” ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสโกล (Skoll Global Threats Fund) ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ และ โอเพ่นดรีม

โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นตัวตั้ง เพื่อนำไปใช้ป้องกันโรคระบาดสัตว์ติดต่อถึงคน มิให้แพร่ขยายกลายเป็นโรคอุบัติใหม่ระบาดข้ามทวีป คร่าชีวิตเพื่อนมนุษย์จำนวนมากในดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก

หากชาวบ้านพบโคนม, ควาย, ไก่, หรือสัตว์เลี้ยงป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถรายงานพร้อมถ่ายรูปได้ผ่านแอปพลิเคชัน จากนั้นเจ้าหน้าที่โครงการก็จะเก็บข้อมูล พร้อมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยและส่งเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือ

  • ดาวน์โหลด : PODD [Free]
ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500