in

อัปเยอะจนล่ม, อัปเดต macOS Big Sur ไม่ได้ขึ้น “การติดตั้งล้มเหลว” เพราะ Server มีปัญหา

ช่วงหลัง Apple ปล่อยอัปเดต macOS Big Sur ให้ผู้ใช้อัปเดต มีผู้ใช้หลายรายเจอปัญหาอัปเดต macOS Big Sur ไม่ได้ขึ้นการติดตั้งล้มเหลว เพราะ Server ของ Apple มีปัญหา

อัปเดต macOS Big Sur ไม่ได้ขึ้น “การติดตั้งล้มเหลว”

ผู้ใช้หลายรายเจอปัญหาดาวน์โหลด, ติดตั้ง macOS Big Sur ไม่ได้ โดยขึ้นหน้าต้างแจ้งเตือน “การติดตั้งล้มเหลว”

ปัญหานี้มาจาก Server ของ Apple มีปัญหาเอง ส่งผลให้ไม่สามารถดาวน์โหลด, ติดตั้ง macOS Big Sur ได้ และยังส่งผลต่อส่วนอื่น เช่น ผู้ใช้บางรายเปิดแอปไม่ได้ เว็บ Apple ค้าง และอื่น ๆ

ในตอนนี้ 06.30 น. ถึงแม้ Apple จะแก้ปัญหาแล้ว แต่ผู้ใช้บางรายยังไม่สามารถดาวน์โหลด, ติดตั้ง macOS Big Sur เพราะคาดว่ายังมีผู้ดาวน์โหลดจำนวนมากอยู่

ดังนั้นแนะนำว่าให้รอและตรวจสอบเป็นระยะ ว่าสามารถดาวน์โหลด, ติดตั้ง macOS Big Sur ได้หรือไม่

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy