in , ,

LINE Japan ยอมรับระบบ “ไลน์ล่ม” และกำลังแก้ไข

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ผู้ใช้งานในประเทศไทยเกือบทั้งหมด เกิดปัญหาไม่สามารถที่จะส่งข้อความไปยังคู่สนทนาได้ แต่มีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้ใช้งานบางส่วนยังสามารถส่งข้อความจาก PC ได้ตามปกติ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณ 16.00 น. ในประเทศไทย (โดยประมาณ)

line-japan-disorder-report-11-03-59

และล่าสุดเวลา 16.19 น. ทางบริษัทแม่อย่าง LINE Japan ได้ออกมายอมรับและขอโทษ ว่าเกิดปัญหาดังกล่าวจริงจึงทำให้ไม่สามารถใช้งานในบางประเทศได้ (รวมถึงไทย) ขออภัยในความไม่สะดวกและยังอยู่ในระหว่างการแก้ไข (March 2016, 11, 18:12 ตามเวลาในญี่ปุ่น)

สำหรับวิธีการแก้ไขในเบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ยังคงไม่มีทางแก้ แต่ก็ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า “ผู้ใช้งานบางส่วน” สามารถเริ่มส่งข้อความได้บ้างแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าบ้างก็ตาม สำหรับ LINE Thailand – Official ตั้งแต่เกิดปัญหา ยังไม่มีการอัพเดทหรือแจ้งข่าวใดให้ผู้ใช้งานได้ทราบ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500

One Comment

  1. กากจริงๆดีแต่เก็บตัง