in

คนละครึ่งเฟส5 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 15 ส.ค. สำหรับร้านค้า | 19 ส.ค. สำหรับบุคคลทั่วไป

คนละครึ่งเฟส5 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 15 ส.ค. สำหรับร้านค้า และ 19 ส.ค. สำหรับบุคคลทั่วไป

คนละครึ่งเฟส5 เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้

โครงการคนละครึ่งรอบที่ 5 หรือ คนละครึ่งเฟส5 จะมีวงเงินอยู่ที่ 800 บาท/คน และสามารถใช้ได้ไม่เกิน 150 บาท/วัน มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค. 2565

ซึ่งวันนี้ 15 ส.ค. เป็นวันแรกที่ให้ผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จนกว่าจะประกาศปิดรับสมัคร โดยมีจำนวนสิทธิรองรับในเฟส5 ครั้งนี้ จำนวน 26 ล้านคน

Timeline ระยะเวลาการลงทะเบียนและใช้สิทธิ

 • 15 ส.ค. 2565 เปิดลงทะเบียนร้านค้า
 • 17 ส.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม สมัคร Food delivery Platform
 • 19 ส.ค. 2565 เปิดรับลงทะเบียนประชาชน
 • 25 ส.ค. 2565 ปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์ เข้าร่วม “คนละครึ่ง เฟส 5”
 • 1 ก.ย. 2565 : เริ่มใช้สิทธิ
 • 14 ก.ย. 2565 : วันสุดท้ายในการใช้สิทธิครั้งแรก
  กรณีผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 4 หากได้รับ SMS ยืนยันเข้าร่วมโครงการ
  หลัง 1 ก.ย. 2565 จะต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายใน 14 วัน หลังจากได้ SMS
 • สิ้นสุดโครงการ

ลงทะเบียนสำหรับร้านค้าใหม่

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้าใหม่

 • คุณสมบัติและประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ อ่านรายละเอียด
 • ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล
 • ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

ช่องทางการลงทะเบียนร้านค้าใหม่

 • สำหรับบุคคลธรรมดา ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น
 • กองทุนหมู่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ลงทะเบียนผ่านสาขาหรือจุดบริการของธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ ในเวลาทำการ

ลงทะเบียนสำหรับประชาชน

เริ่มลงทะเบียน

 • 19 ส.ค. 65 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 6:00-22.00 น.
  เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4
  หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4 ได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติโดยจะต้องยืนยันสิทธิ

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 3 โดยสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 65

การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คนละครึ่ง.com

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Keattisak Moonrin