in , ,

วิธีสร้างคำสั่งลัดให้ iPhone ส่งเสียงตอนชาร์จแบตเตอรี่

ทีมงานจะมาสอนวิธีสร้างคำสั่งลัดในแอปคำสั่งลัด(Shortcuts) เกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อให้ iPhone ส่งเสียงตอนที่เสียบชาร์จหรือตอนที่แบตเหลือน้อย

รวมคำสั่งลัดการชาร์จแบตเตอรี่ในแอป Shotcuts บน iPhone

คำสั่งลัดเพื่อ “ให้ iPhone ส่งเสียงตอนที่เสียบชาร์จ”

ไปที่คำสั่งลัด > การทำงานอัตโนมัติ > แตะไอคอน + ที่มุมขวาบน > สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล จากนั้นเลื่อนลงมาที่ล่างสุด แตะที่ “ที่ชาร์จ” > เลือก “เชื่อมต่ออยู่” > จากนั้นแตะ “ถัดไป”

แตะที่ “เพิ่มการทำงาน” > พิมพ์ค้นหาคำว่า “อ่านออกเสียง” แล้วเลือกที่ “อ่านออกเสียงข้อความ”> พิมพ์คำที่อยากให้อ่านออกเสียงลงไป เช่น “กำลังชาร์จค่ะ” > จากนั้นแตะที่ “แสดงเพิ่มเติม”

> เลือกปิด “รอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย” > จากนั้นเลือกปิด “ถามก่อนสั่งทำงาน” > แตะเสร็จสิ้น

 

คำสั่งลัดเพื่อ “ให้ iPhone เปิดโหมดประหยัดพลังงานตอนที่แบตเตอรี่เหลือน้อย”

แตะที่ไอคอน + > สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล > แล้วเลือก “ระดับแบตเตอรี่” > เลือกเท่ากับ 50% หรือตามที่ต้องการ > แตะถัดไป

แตะ “เพิ่มการทำงาน” > พิมพ์ค้นหา “ตั้งค่าโหมดประหยัดพลังงาน” > และหากจะให้ Siri พูดพร้อมเปิดใช้โหมดพลังงานอัตโนมัติด้วยให้แตะที่ไอคอน +

พิมพ์ค้นหาคำสั่ง “อ่านออกเสียงข้อความ” > พิมพ์คำที่ต้องการลงไป เช่นคำว่า “แบตเหลือน้อย เปิดโหมดประหยัดพลังงานแล้วจ้า” >เลือกปิด “รอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย” > เลือกปิด “ถามก่อนสั่งทำงาน” > เสร็จสิ้น

คำสั่งลัดเพื่อ “ให้ iPhone ส่งเสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยมาก ๆ “

แตะที่ไอคอน + มุมบนขวา > แตะ “สร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคล” > เลือก “ระดับแบตเตอรี่” > เลือก 10% หรือตามต้องการ > แตะถัดไป

เพิ่มการทำงาน > พิมพ์ค้นหา “อ่านออกเสียงข้อความ” > พิมพ์คำที่ต้องการให้ออกเสียง เช่น “แบตเหลือน้อยมากจ้า ชาร์จก่อนเลย” > เลือกปิด “รอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย” > เลือกปิด “ถามก่อนสั่งทำงาน” > เสร็จสิ้น

คนที่ชอบเล่นมือถือจนเพลินหรือเล่นจนลืมชาร์จ ทางทีมงานแนะนำให้สร้างคำสั่งลัดไว้เลยค่ะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University