in ,

iOS 14 ซ่อนบางหน้าในหน้าจอโฮมได้

iOS 14 มาพร้อมคุณสมบัติซ่อนบางหน้าในหน้าจอโฮมได้ เพื่อให้ผู้ใช้ซ่อนหน้าจอที่ไม่ต้องการเพื่อความเป็นระเบียบและสะอาดตามากขึ้น

iOS 14 ซ่อนบางหน้าในหน้าจอโฮมได้

การซ่อนบางหน้าจอในหน้าจอโฮมทำได้โดย แตะที่จอค้างไว้ > แตะ ตัวเลื่อนหน้าจอที่ด้านล้าง (. . .) ​> เลือกแตะรายการหน้าจอที่ต้องการซ่อนหรือแสดง (แตะเครื่องหมายถูกต้องออก คือ ไม่แสดง)

การซ่อนบางหน้าจอในหน้าจอโฮมช่วยทำให้หน้าจอเป็นระเบียบมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถซ่อนหน้าจอทั้งหมดและเข้าถึงแอปผ่านคลังแอปในหน้าสุดท้ายก็ได้

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy