in ,

iOS 14 สามารถพิมพ์ค้นหา Emoji ที่คีย์บอร์ดได้แล้ว

ปกติแล้วหากเราต้องการใช้ Emoji ที่ต้องการในคีย์บอร์ดก็ต้องเลื่อนหาซึ่งมีเยอะมาก แต่ใน iOS 14 เราสามารถพิมพ์ค้นหา Emoji แล้วแตะใช้งานได้เลย

iOS 14 สามารถพิมพ์ค้นหา Emoji ที่คีย์บอร์ดได้แล้ว

เมื่อเราต้องการใช้ Emoji บนคีย์บอร์ดใน iOS 14 ระบบก็จะขึ้นช่องค้นหาให้ ผู้ใช้สามารถกรอกคำค้นหาทั้งภาษาไทยและอังกฤษในการค้นหา Emoji ที่ต้องการ

ข้อดีของฟีเจอร์นี้ คือ ช่วยลดเวลาในการค้นหาและเลือก Emoji ที่มีจำนวนมาก ๆ ไม่ต้องเลื่อนหน้าจอไล่ดูทีละหน้านั่นเอง

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

เต้นท์ iMoD : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy