How To Switch Workout On Apple Watch
in ,

วิธีสลับกิจกรรมการออกกำลังกาย (Workout) หลายๆ แบบ บน Apple Watch

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการออกกำลังกาย (Workout) ที่เราใช้บน Apple Watch นั้นสามารถสลับไปสลับมาตามกิจกรรมการออกกำลังกายของเราได้ ลองมาชมกันว่ามีวิธีการสลับอย่างไร

แน่นอนว่า การออกกำลังกายของเราคงไม่ได้มีแค่กิจกรรมเดียวเท่านั้น อย่างเช่น การวิ่งก็ต้องมีการสลับเดินบ้างบางครั้ง หรือใครที่เข้ายิมก็ต้องมีการเล่นเครื่องเล่นหลายประเภท ซึ่งใน Apple Watch ก็มีฟีเจอร์ที่รองรับการสลับการออกกำลังกาย (Workout) ให้ตรงกับการออกกำลังกายจริงของเรา โดยนับเวลาออกกำลังกายทั้งหมดรวมกัน แต่จะแจกแจงออกมาตามประเภทกิจกรรม

วิธีสลับกิจกรรมการออกกำลังกาย (Workout) บน Apple Watch

ขณะที่เรากำลังเปิดแอปออกกำลังกายบน Apple Watch อยู่ ให้ปัดหน้าจอมาทางขวา > แตะ New > แตะเลือกกิจกรรมใหม่ที่เราต้องการทำต่อ

How To Switch Workout On Apple Watch 1

เมื่อเราออกกำลังกายครบตามที่ต้องการแล้ว ก็ให้ปัดหน้าจอมาทางขวา และแตะ End หน้าจอสรุปการออกกำลังกายก็จะแสดงข้อมูลรวมทั้งหมด และมีการแสดงข้อมูลของการออกกำลังกายในแต่ละกิจกรรมด้วย

How To Switch Workout On Apple Watch 2

การเลือกกิจกรรมการออกกำลังกาย (Workout) ให้ตรงกับสิ่งที่เราทำจริงๆ นั้น จะช่วยให้ผลที่วัดออกมามีความแม่นยำมากกว่าการออกกำลังกายในหลายรูปแบบ แต่เลือกใช้กิจกรรมเพียงรายการเดียว

สมมติว่าเราเดิน เราก็ควรจะเลือก “เดินกลางแจ้ง” และถ้าหากเราเริ่มวิ่ง ก็ควรจะสลับไปเลือก “วิ่งกลางแจ้ง” เพื่อให้การวัดผลมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองหรือไม่เคยทราบมาก่อน ก็ลองเลือกสลับให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ตนเองทำดูนะคะ

ขอบคุณ Apple Support Twitter

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University