,

วิธีเปลี่ยนเวลาบนหน้าปัด Apple Watch ให้เดินเร็วกว่าปกติ


How To Set Apple Watch Time Faster

สำหรับใครที่ชอบตั้งนาฬิกาล่วงหน้าไว้ประมาณ 3-5 นาที เพื่อป้องกันความล่าช้า ไม่ตรงต่อเวลา ชมวิธีเปลี่ยนเวลาบนหน้าปัด Apple Watch ให้เดินเร็วกว่าปกติกันเลย

วิธีเปลี่ยนเวลาบนหน้าปัด Apple Watch ให้เดินเร็วกว่าปกติ

ไปที่ การตั้งค่า (Settings) บน Apple Watch > แตะ เวลา (Time) > แตะ +0 นาที > หมุนปุ่ม Digital Crown เพื่อเพิ่มเวลาที่ต้องการให้นาฬิกาเดินล่วงหน้า และแตะ ตั้ง

How To Set Apple Watch Time Faster 1

จากภาพ เมื่อตั้งเวลาล่วงหน้าแล้ว การแสดงผลเวลาจะบวกไปอีก 5 นาที (ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งล่วงหน้ากี่นาที) ซึ่งการแสดงเวลาล่วงหน้าจะแสดงเฉพาะบนหน้าปัดนาฬิกาเท่านั้น ส่วนการแจ้งเตือนและการปลุก ยังคงแจ้งตามเวลาปกติ

How To Set Apple Watch Time Faster 2

การตั้งเวลาล่วงหน้าบนหน้าปัด Apple Watch จะช่วยให้เราเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอ ฝึกฝนให้เราเป็นคนตรงต่อเวลา เมื่อมีนัดหรือต้องเข้างานก็ช่วยให้เข้างานได้ตรงเวลาเสมอ ไม่มีสายแน่นอน

ขอบคุณ Apple

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University