How To Add And Remove Apps In Imessage Ios11
in , , ,

วิธีจัดการแอปพลิเคชัน iMessage (ข้อความ) ใน iOS 11

หลังจากที่ iOS 11 ได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ใน iMessage มาค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นก็คือการใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับ iMessage ลองมาชมวิธีจัดการแอปพลิชัน iMessage ใน iOS 11 กัน

การใช้ iMessage ร่วมกับ iPhone, iPad และ iPod touch

iOS 11 ได้เพิ่มลูกเล่นให้กับ iMessage ที่ทำให้การส่งข้อความหาผู้อื่นมีสีสันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแชร์เพลงหรือวิดีโอให้เพือน ส่งสติ๊กเกอร์ที่ชอบ ด้วยแอปใน iMessage

How To Mnage Apps In Imessage Ios11 5

วิธีเพิ่มและลบแอปพลิเคชันใน iMessage

ไปที่ ข้อความ > แตะ เปิดข้อความ > แตะรูปไอคอน App Store > เลื่อนไปทางขวา แตะไอคอน เพิ่มเติม

How To Add And Remove Apps In Imessage Ios11 1

แตะ แก้ไข > แตะไอคอน – เพื่อลบออกจากรายการโปรด และสามารถแตะไอคอน + เพื่อเพิ่มแอปเข้ามายังรายการโปรด และยังสามารถแตะเปิด-ปิดแอป เพื่อตั้งค่าการใช้งานใน iMessage > เมื่อจัดการเรียบร้อยแล้ว แตะ เสร็จสิ้น

How To Add And Remove Apps In Imessage Ios11 2

จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น > ด้านล่างจะแสดงแอปตามที่เราตั้งค่าไว้

How To Add And Remove Apps In Imessage Ios11 3

วิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมใน iMessage

ไปที่ ข้อความ > แตะรูปไอคอน App Store และแตะ ไปที่ร้านค้า > ค้นหาแอปที่ต้องการ เช่น สติ๊กเกอร์ฟรี > แตะ รับ

How To Add And Remove Apps In Imessage Ios11 4

แตะ ติดตั้ง > ป้อน รหัสผ่าน Apple ID และแตะ ลงชื่อเข้า > แอปจะถูกดาวน์โหลดมายัง iMessage เมื่อเปิดดูจะพบว่าแอปที่เราติดตั้งจะแสดงในรายการแอปทั้งหมด จากนั้นก็สามารถส่งข้อความให้เพื่อนได้เลย

How To Add And Remove Apps In Imessage Ios11 5

หลังจากที่ได้รู้จักวิธีการจัดการ iMessage กันแล้วก็สามารถเพิ่ม-ลบแอปหรือดาวน์โหลดแอปใน iMessage ได้ตามต้องการเลยนะคะ

 

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University