, , ,

วิธีแก้ปัญหาการเชื่อมต่ออีเมลบนแอปเมล (Mail) ใน iPhone, iPad


How To Fix Mail Connection Error On Iphone Ipad

สำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch จะมีแอปเมล (Mail) ที่สามารถตั้งค่าให้ผูกกับบัญชีของผู้ให้บริการอื่นๆ ได้ เช่น Gmail, Outlook, Yahoo, iCloud เป็นต้น บางคนก็อาจจะพบปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อบัญชีกับแอปเมลได้ เรามาชมวิธีแก้ปัญหากัน

เชื่อว่าหลายๆ คนคงใช้แอปเมลที่มาพร้อมกับ iPhone, iPad เพราะใช้งานสะดวกและง่าย รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อได้หลายบัญชีและหลายผู้ให้บริการ แต่บางครั้งก็พบปัญหาการเชื่อมต่อที่ทำให้ไม่สามารถรับ-ส่งอีเมลได้ ซึ่งอาจจะทำให้พลาดการติดต่อในเรื่องงาน มาดูกันว่าเราควรจะเช็คและแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง

อันดับแรก เช็คการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ให้เช็คดูก่อนว่าเราได้เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์แล้วหรือยัง อาจจะสังเกตจากแถบด้านบนของหน้าจอว่ามีไอคอน Wi-Fi หรือ 3G/4G แสดงอยู่หรือไม่ ถ้าหากไม่ได้เชื่อมต่อ ก็ทำการเปิด Control Center และเชื่อมต่อให้เรียบร้อย เคสนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ทิ้งไว้ แต่ตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi อาจจะขัดข้อง ก็สามารถเปิดเซลลูลาร์แทนได้

How To Fix Mail Connection Error On Iphone Ipad 1

หากทำการเชื่อมอินเตอร์เน็ตแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถรับ- ส่งอีเมลได้ให้ทำถามวิธีถัดไปได้เลย

ตั้งค่าอีเมลขาออกด้วยตัวเอง

ทำการตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีอีเมลด้วยตนเอง ในกรณีที่มีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออกอื่นๆ ไว้ การตั้งค่าอีเมลในระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นให้อยู่แล้ว ก็ลองเช็คที่การเชื่อมต่ออีเมลขาออกที่เคยสร้างไว้ดูว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่

ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > แตะ บัญชีและรหัสผ่าน (Accounts & Passwords) > แตะบัญชีอีเมลที่มีปัญหาเชื่อมต่อไม่ได้ > แตะอีเมลแอดเดรส

How To Fix Mail Connection Error On Iphone Ipad 2

แตะ SMTP > แตะ SMTP Server (กรณีที่ไม่มี ให้แตะเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ ถ้าใช้ Gmail เซิร์ฟเวอร์จะเป็น smtp.gmail.com) > กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีเมล > แตะเปิด เซิร์ฟเวอร์ (Server) > แตะ เสร็จสิ้น (Done)

How To Fix Mail Connection Error On Iphone Ipad 3

แตะ บัญชี (Account) > แตะขั้นสูง (Advanced) > ใส่คำนำหน้าเส้นทาง IMAP และพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ที่ต้องการ

How To Fix Mail Connection Error On Iphone Ipad 4

หากยังไม่สามารถเชื่อมต่อหรือรับ-ส่งได้ให้ทำในข้อถัดไปเลย

ลบบัญชีอีเมลที่มีปัญหา แล้วเชื่อมต่อใหม่

ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > บัญชีและรหัสผ่าน (Account & Password) > แตะ บัญชีที่ต้องการลบ > แตะ ลบบัญชี (Delete Account) > ยืนยืนยันการลบ โดยแตะ ลบออกจาก iPhone ของฉัน (Delete Account)

How To Fix Mail Connection Error On Iphone Ipad 5

จากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อบัญชีอีเมลใหม่ อ่านที่นี่

สำหรับใครที่พบปัญหาการเชื่อมต่ออีเมล ก็ลองเช็คและทำตามวิธีดังกล่าวดูนะคะ เผื่อว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการรับ-ส่งอีเมล

ขอบคุณ iMore

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University