in

สวนสนุก Disneyland ประกาศแบนห้ามใช้ไม้ Selfie เริ่ม 30 มิถุนายนนี้

walt-disney-world-officially-bans-selfie-sticks-on-all-rides-but-not-in-the-park-346242

Disney ประกาศอย่างเป็นทางการห้ามใช้ไม้ Selfie ในสวนสนุกของ Disney โดยให้เหตุผลห่วงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก

นับตั้งแต่วันที่ 30 มิถุยายนนี้ทางเป็นต้นไปผู้ที่จะเข้าไปเที่ยวชมสวนสนุกของ Disney จะต้องถูกตรวจสอบกระเป๋าว่าได้พกไม้ Selfie มาด้วยหรือไม่ หากทางเจ้าหน้าที่ของสวนสนุกตรวจพบแล้วจะมี 2 ทางให้เลือกคือ 1. ฝากไว้ที่หน้าทางเข้าสวนสนุกและรับกลับเมื่อออก หรือ 2. เก็บไว้ที่โรงแรมหรือในรถยนต์

ทาง Disney ให้ความเห็นว่าในหลายกรณีนั้นผู้ใช้ใช้ไม้ Selfie ถ่ายรูปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น ดังนั้นทาง Disney จึงได้ประกาศกฏนี้ออกมา โดยจะเริ่มบังคับใช้ปลายเดือนนี้เป็นต้นไป

เผื่อเพื่อนๆ คนไทยที่จะไปเที่ยว Disneyland ที่ต่างประเทศจะได้ทราบกฏและไม่ทำผิดนะครับ

ขอบคุณ Gizmodo

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Attapon Thaphaengphan

ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. ขอนแก่น ผู้ก่อตั้ง iPhoneMod.net ตั้งแต่ปี 2009
อดีต Dell Technical Support รู้จัก ​Apple เพราะ Macbook Pro และใช้ iPhone ตั้งแต่รุ่น 3G จนถึงปัจจุบัน