in ,

แปลงสกุลเงินผ่านกล้อง iPhone ด้วย Live Text ใน iOS 16

Live Text ใน iOS 16 ฉลาดขึ้น! เพิ่มความสามารถลับ แปลงสกุลเงินผ่านกล้อง iPhone ได้แล้ว มีประโยชน์สำหรับสายช้อปที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์ หรือไปช้อปที่ต่างประเทศ แค่นำกล้อง iPhone ไปส่องก็รู้ราคาไทยได้เลย ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลข!

แปลงสกุลเงินผ่านกล้อง iPhone ด้วย Live Text ใน iOS 16

หนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของสายช้อป ใน iOS 16 จะมีฟีเจอร์การแปลงสกุลเงินผ่านกล้อง โดยใช้ความสามารถของฟีเจอร์ Live Text

สว่นวิธีใช้งานก็ง่าย ๆ ทำได้ดังนี้

  • เปิดกล้องส่องไปที่สกุลเงินที่เราต้องการแปลง (ให้สังเกตุว่ามีกรอบสีเหลืองขึ้น แสดงว่าตรวจจับข้อความได้)
  • แตะไอคอน Live Text ด้านขวาล่าง
  • แตะที่ตัวเลข จากนั้นจะปรากฏค่าเงินออกมา (อ้างอิงค่าเงินที่แปลงจากภูมิภาคของเครื่อง iPhone)

อัปเดตเป็น iOS 16 แล้วลองใช้งานกันได้เลย! ส่วน iPhone ที่รองรับ Live Text ได้แก่ iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University