in , , , ,

วิธีใช้ Apple Watch หรือ iPhone ควบคุมอุปกรณ์ Apple ที่อยู่ใกล้เคียง

แนะนำหนึ่งในฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึง (Accessibility) บน iPhone หรือ Apple ที่ใช้ควบคุมการทำงานบางอย่างในอีกอุปกรณ์ได้ ฟีเจอร์นี้เรียกว่า “ควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียง” ใช้งานอย่างไร มาดูกัน

วิธีใช้ Apple Watch หรือ iPhone ควบคุมอุปกรณ์ Apple ที่อยู่ใกล้เคียง

พามาลองใช้งานฟีเจอร์การช่วยการเข้าถึง เรียกว่าฟีเจอร์ “ควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียง” บน iPhone และ Apple Watch เช่นการใช้ Apple Watch ควบคุม iPad หรือการใช้ iPhone ควบคุม iPad

หากอยากใช้งานการควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียง อุปกรณ์ของเราต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมและอุปกรณ์ที่เป็นตัวรับการควบคุมจะต้องอยู่ใกล้กัน ใช้เครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

ปุ่มควบคุมอุปกรณ์มีให้ใช้งานดังนี้

  • ปุ่มโฮม
  • แถบสลับแอป
  • ศูนย์การแจ้งเตือน
  • ศูนย์ควบคุม
  • Siri

วิธีใช้งานฟีเจอร์ควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียง

จะขอยกตัวอย่างการใช้ Apple Watch ควบคุม iPad ให้ดู มาดูวิธีการใช้งานคร่าว ๆ กันเลย

1.เปิดแอปการตั้งค่า บน Apple Watch
2.ไปที่ การช่วยการเข้าถึง > ควบคุมอุปกรณ์ใกล้เคียง

จากนั้นจะมีปุ่มสั่งการให้เราเลือกใช้

ลองเรียก Siri บน iPad โดยควบคุมผ่าน Apple Watch 

ลองเรียก Siriบน iPad โดยควบคุมผ่าน Apple Watch

นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูควบคุมสื่อให้เลือกใช้งานด้วย

หากสั่งการผ่าน Apple Watch ยังสามารถใช้งานท่าทางต่าง ๆ เช่น การกำมือ การหนีบหรือกางนิ้ว เพื่อสั่งการตามที่ตั้งค่าไว้ได้

ฟีเจอร์ควบคุมอุปกรณ์ Apple ที่อยู่ใกล้เคียงอาจมประโยชน์ในบางสถานการณ์ ลองไปใช้งานกันดูนะคะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Nooknick Yanika

Humanities, English Literature
Chiangmai University