https://www.iphonemod.net/wp-content/uploads/2019/05/apple-trade-in.jpg
in ,

Apple ปล่อยโฆษณาโปรโมท Apple Trade In ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายกับ iPhone ของคุณ

Apple ปล่อยโฆษณาโปรโมท Apple Trade In ชวนให้ผู้ใช้ iPhone เครื่องเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วเข้าโปรแกรม Trade In เพื่อแลกเป็น iPhone รุ่นใหม่

Apple Trade In — “Do one last great thing with your iPhone”

Apple เปิดโปรแกรม Trade In ให้ผู้ใช้ iPhone นำ iPhone เครื่องเก่าที่ไม่ใช้งานแล้วมาตีมูลค่าเพื่อแลก iPhone เครื่องใหม่ โดย Apple จะนำ iPhone เครื่องเก่าไปทำการรีไซเคิลด้วยกระบวนการของ Apple เองถือว่าเป็นการรักษ์โลกทางอ้อมด้วย

Apple Trade In

ข้อมูลเพิ่มเติม – https://www.apple.com/th/trade-in/

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

เต้นท์ iMoD : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy