in , ,

ปฏิทินวันหยุดไทยของ Apple แสดงวันลอยกระทงไม่ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563

แอปปฏิทิน (Calendar) บน iPhone และ iPad จะมีปฏิทินของ Apple ที่ชื่อว่าวันหยุดไทยแสดงอยู่ เพื่อบอกให้รู้ว่าวันหยุดหรือวันสำคัญในปี 2563 มีวันไหนบ้าง แต่ในวันลอยกระทงนี้ปฏิทินแสดงผิดเป็นวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งวันที่ถูกต้องต้องเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ปฏิทินวันหยุดไทยของ Apple แสดงวันลอยกระทงไม่ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เมื่อเราเปิดดูปฏิทินในวันนี้ 30 ตุลาคม 2563 จะเห็นได้ว่ามีการแสดงว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทง ซึ่งไม่ตรงกับวันลอยกระทงในปีนี้ที่ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 (พรุ่งนี้)

วิธีแก้ไขง่าย ๆ ให้เราเข้าไปปิดการแสดงผลปฏิทินวันหยุดไทยของ Apple ก่อน ไปที่แอปปฏิทิน (Calendar) >  แตะเลือก ปฏิทิน (Calendar) ด้านล่าง > ติ๊กวงกลม วันหยุดไทย ออก

จากนั้นก็เพิ่ม วันหยุดและวันสำคัญประจำปี 2563 เข้าไป ซึ่งทีมงานได้แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยวันสำคัญและวันหยุดที่ทีมงานแนะนำลิงก์ให้นี้จะตรงกับวันลอยกระทงจริง ๆ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ทำได้โดย แตะลิงก์ วันหยุดและวันสำคัญประจำปี 2563 > เลือก ตกลง > แตะ เสร็จสิ้น

วันหยุดและวันสำคัญประจำปี 2563 จะถูกเพิ่มเข้ามาในปฏิทิน วันลอยกระทงก็จะตรงกับ 31 ตุลาคม 2563

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University