Airpods Repair Service April 2019 Cover
in

ราคาซ่อม AirPods ที่ Apple, AASP ไทย (อัปเดตเดือน เม.ย. 2562)

หลัง Apple เปิดขาย AirPods รุ่นที่ 2 ในไทยแล้วมาอัปเดตราคาซ่อมกันบ้างว่าเป็นอย่างไร เป็นข้อมูลราคาการซ่อม AirPods ที่ Apple, AASP ประจำเดือน เม.ย. 2562

ค่าบริการซ่อมหรือเปลี่ยน AirPods ที่ Apple Store AASP

Airpods Repair Service April 2019 Img 1

การให้บริการแบตเตอรี่

 • หูฟัง AirPods – ข้างละ 1,600 บาท
 • เคสชาร์จ – 1,600 บาท
 • เคสชาร์จแบบไร้สาย – 1,600 บาท

ค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน

 • หูฟัง AirPods – ข้างละ 2,300 บาท
 • เคสชาร์จ – 2,000 บาท
 • เคสชาร์จแบบไร้สาย – 2,300 บาท

สูญหาย

 • หูฟัง AirPods – ข้างละ 2,300 บาท
 • เคสชาร์จ – 2,000 บาท
 • เคสชาร์จแบบไร้สาย – 2,700 บาท

อัปเดต 3 เมษายน 2562

หมายเหตุจาก Apple

 • ราคาที่แสดงนี้เป็นราคาสำหรับการซ่อมที่ดำเนินการโดย Apple ราคาและข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายอื่นอาจแตกต่างออกไป ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาทไทยและรวม VAT แล้ว
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องนำ AirPods หรือเคสชาร์จเข้ารับบริการ ลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ หากปัญหาดังกล่าวได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
 • การรับประกันแบบจำกัดของ Apple คุ้มครองกรณีที่แบตเตอรี่มีข้อบกพร่อง แต่ไม่คุ้มครองกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ หากแบตเตอรี่มีข้อบกพร่องจากการผลิตและคุ้มครองอยู่ภายใต้การรับประกันของ Apple หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค Apple จะให้บริการแบตเตอรี่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากไม่คุ้มครองการให้บริการแบตเตอรี่ Apple จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้โดยคิดค่าธรรมเนียม
 • หาก AirPods หรือเคสชาร์จได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายได้โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน หาก AirPods หรือเคสชาร์จสูญหาย Apple สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่สูญหายให้ลูกค้าได้โดยคิดค่าธรรมเนียม หาก Apple จำเป็นต้องเปลี่ยน AirPods หรือเคสชาร์จของลูกค้า อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นใหม่หรือชิ้นที่เทียบเท่ากับอุปกรณ์ใหม่ทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงานและความน่าเชื่อถือ

ที่มา – การบริการและการซ่อม AirPods

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy