in ,

AI-Deate เว็บ AI ช่วยสร้าง Storyboard ใส่เนื้อเรื่อง อัตราส่วน รอ 2 นาทีเสร็จ!

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้ AI เก่งและฉลาดขึ้นทุกวัน วันนี้ทีมงานมาแนะนำ AI-Deate ช่วยสร้าง Storyboard ไม่ต้องเสียเวลาวาดเองอีกต่อไป ชมบทความนี้พร้อมกันเลย

AI-Deate เว็บ AI ช่วยสร้าง Storyboard ใส่เนื้อเรื่อง อัตราส่วน รอ 2 นาทีเสร็จ!

วันนี้ทีมงานมาแนะนำ AI เจ๋งๆ อีกตัวที่ช่วยทุ่นแรงและเวลาทำงานไปได้อีกเยอะ นั่นคือ AI-Deate เว็บ AI ช่วย Generate การเขียน Storyboard ให้เพียงแค่ใส่เนื้อเรื่อง, โมเดล, จำนวน Scene หรืออัตราส่วนก็ทำได้หมด นอกจากนี้ยังสามารถสร้างภาพจาก AI หรือสถาปัตยกรรมก็ได้เช่นกัน

วิธีการใช้งาน ไปที่ เว็บไซต์ app.aideatelab.com > เลือก Storyboard AI > login ด้วย gmail

เลือก New Storyboard หลังจากนั้นกรอก prompt ลงไปตามหัวข้อด้านล่าง เสร็จแล้วคลิก Generate

  • ชื่อ Project
  • จำนวน Scene
  • Duration
  • อัตรส่วนภาพ
  • Model (ลายเส้นบน Storyboard)
  • Storyboard Prompt

เมื่อคลิก Generate แล้ว AI-Deate ก็จะสร้าง Stortyboard ออกมาให้เลย ส่วนใครที่คิดเนื้อเรื่องไม่ออก สามารถใช้ AI ตัวอื่นช่วยคิดเนื้อเรื่องให้ได้ โดยผู้เขียนใช้ Gemini ช่วยคิดเนื้อเรื่องให้

หลังจากสร้าง Storyboard เสร็จแล้ว สามารถปรับแต่งมุมมองภาพเพิ่มเติม, แก้ไขเนื้อหาบาง Scene หรือใช้ Magic Scene ครีเอทคำธิบายแต่ละ Scene ใหม่ได้

นอกจากนี้ก็ยังสามารถกดแชร์ลิงค์ส่งให้เพื่อนในทีมดู หรือดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ PDF ก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการสร้างภาพ AI ด้วย AI-Deate สามารถเลือกโมเดล อัตราส่วนภาพ ขนาดภาพ และ Prompt Guides ได้รวมถึง Architecture AI ด้วยเช่นกัน ใครลองใช้งานแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมเอามาแชร์กันนะคะ

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Pornpimol Kulab

Faculty of Mass Communication,
Chiangmai University