,

อย่าเข้าใจผิด! พิมพ์ xoxo เป็น Effect ข้อความ ไม่ใช่เป็นการเช็คปิดกั้นการมองเห็นบน Facebook


Xoxo Prove Facebook Account Fake News

ช่วงนี้มีผู้ปั่นกระแสใน Facebook อีกแล้วโพสต์ว่าให้พิมพ์ xoxo ใน Facebook เพื่อไม่ให้ Facebook ปิดกั้นการมองเห็น ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ เป็นเพียง Effect ข้อความเท่านั้น

พิมพ์ xoxo ไม่ใช่เป็นการเช็คปิดกั้นการมองเห็นบน Facebook

จริงๆ แล้ว xoxo เป็น Effect ข้อความที่เมื่อเราพิมพ์แล้วจะมี Effect ขึ้นมาเหมือนเวลาเราพิมพ์คำว่า  “congratulations”, “BFF” เป็นต้น

Xoxo Prove Facebook Account Fake News Img 2

ดังนั้นการพิมพ์ xoxo ใน Facebook ไม่ได้เกี่ยวกับคการเช็คปิดกั้นการมองเห็นอะไรเลย เป็นเพียง Effect ข้อความที่ทำให้ Facebook มีสีสันเท่านั้น และการที่บางคนเขียนแบบนี้ขึ้นมาก็เพื่อปั่นกระแสเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม – Effect ข้อความบน Facebook

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Thitirath Kinaret

Mod-T : ป.ตรี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พายัพ ชอบความสวยงามแบบเรียบง่าย ตามแบบฉบับของ Apple @Contact : facebook.com/tentzy