Unsend Feature Facebook Messenger Release Some Country
in , ,

Messenger เริ่มปล่อยฟีเจอร์ยกเลิกการส่งข้อความ (Unsend) ในบางประเทศแล้ว

หลังจากที่ Facebook ได้ทดสอบฟีเจอร์ยกเลิกการส่งข้อความ (Unsend) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และวันนี้ก็ได้เริ่มปล่อยให้ผู้ใช้ Messenger บน iOS ได้ใช้งานอย่างเป็นทางการในบางประเทศแล้ว

Messenger เริ่มปล่อยฟีเจอร์ยกเลิกการส่งข้อความ (Unsend) ในบางประเทศแล้ว

จากเดิมเราไม่สามารถยกเลิกการส่งข้อความได้ หากจะลบ ข้อความก็หายเฉพาะฝั่งเราเท่านั้น เวลาที่ส่งข้อความผิดห้องแชทและหรือพิมพ์ข้อความผิดและกดส่งโดยไม่ได้ตั้งใจอาจจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด แต่วันนี้ Facebook ได้ปล่อยฟีเจอร์ยกเลิกการส่งข้อความ (Unsend) ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้งานกันแล้ว

Unsend Feature Facebook Messenger Release Some Country 1

เมื่อเราส่งข้อความผิด เราสามารถยกเลิกภายในเวลา 10 นาทีหลังจากที่ส่งข้อความไปแล้ว เพียงแค่กดค้างข้อความที่ผิด และแตะลบ (Remove) จากนั้นก็เลือก ลบทุกคน (Remove for Everyone) ข้อความที่ส่งไปก็จะถูกลบออกทั้งฝ่ายเราและฝ่ายคู่สนทนา แต่ก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกที่สามารถเลือกลบเฉพาะตนเองได้

หลังจากที่ลบข้อความแล้ว คู่สนทนาหรือคนในกลุ่มยังคงเห็นข้อความแจ้งให้เห็นว่าคุณได้ลบข้อความออก แต่ถ้ายังไม่ได้อ่านก็จะไม่ทราบว่าข้อความที่ส่งไปมีรายละเอียดอะไรบ้าง และ Facebook ก็ยังคงเก็บสำเนาการสนทนาทั้งหมดไว้ เพื่อป้องกันการละเมิดนโยบาย

ฟีเจอร์นี้ ยกเลิกการส่งข้อความ (Unsend) Facebook ได้เริ่มปล่อยให้ใช้งานในประเทศโปแลนด์, โบลิเวีย, โคลัมเบีย และลิทัวเนีย และจะปล่อยให้ใช้งานทั่วโลกโดยเร็วที่สุดหลังจากที่จัดการรายละเอียดภายในทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเทศไทยก็คงจะได้ใช้งานกันในไม่ช้านี้ ทีมงานจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณ 9to5mac

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University