,

Twitter เตรียมเพิ่มคำอธิบายให้กับ “ทวีตที่ไม่สามารถใช้งาน” เพื่อให้ผู้ใช้ทราบเหตุผล


Twitter Plan Add Reason This Tweet Is Unavailable

Twitter ประกาศการเปลี่ยนแปลงใหม่ในเร็วๆ นี้ โดยจะเพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติมให้กับทวีตที่ถูกระบุว่าไม่พร้อมใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบเหตุผลว่าทำไม

Twitter เตรียมเพิ่มคำอธิบายให้กับ “ทวีตที่ไม่สามารถใช้งาน” เพื่อให้ผู้ใช้ทราบเหตุผล

เป้าหมายของการเพิ่มคำธิบายให้กับทวีตที่ไม่พร้อมใช้งานนี้จะช่วยเติมเต็มความเข้าใจให้กับผู้ใช้ว่าทำไมทวีตเหล่านี้ถึงไม่สามารถใช้งานได้ใช้งาน ปัจจุบันเราอาจจะเห็นเพียงข้อความที่ระบุว่า “ทวีตนี้ไม่สามารถใช้งาน” แต่ก็ไม่ทราบว่าเหตุผลคืออะไร

Twitter Plan Add Reason This Tweet Is Unavailable 1

แน่นอนว่าการหายไปของทวีตเหล่านี้มาจากหลายเหตุผลหลายสาเหตุที่ไม่พร้อมให้บริการ อาจจะเป็นทวีตที่ถูกลบออกหรือทวีตนั้นอาจจะมาจากผู้ใช้ที่ตั้งค่าเป็นส่วนตัว และในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ Twitter จะเพิ่มคำอธิบายเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบเหตุผลและสาเหตุของทวีตที่ไม่พร้อมใช้งานมากขึ้น

เห็นได้ว่า Twitter เริ่มใส่ใจในด้านพฤติกรรมการเล่นโซเชียลมีเดียมากขึ้น จุดประสงค์ก็เพื่อให้การสนทนาภายในแอปมีความสุภาพและมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทดสอบฟีเจอร์ซ่อนการตอบกลับที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศแคนาดาด้วย

ขอบคุณ 9to5mac

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University