, ,

Spotify รองรับการแสดงผล 2 หน้าจอ (Split View) บน iPad แล้ว


Spotify Support Split View In Ipad

Spotify ปล่อยอัปเดตเวอร์ชันใหม่ (8.5.14) ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มการรองรับแสดงผลแบบ 2 หน้าจอ (Split View) บน iPad แล้ว

Spotify รองรับการแสดงผล 2 หน้าจอ (Split View) บน iPad แล้ว

ผู้ใช้ iPad สามารถลากแอป Spotify ขึ้นมาชิดด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอให้แสดงในรูปแบบ Split View ได้แล้ว โดยสามารถแสดงผลแบ่งครึ่งหน้าจอ iPad ร่วมกับแอปอื่นๆ ได้ ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้หลากหลายมากขึ้น

Spotify Support Split View In Ipad 1

นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพและแก้ไขข้อบกพร่องอื่นๆ ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ราบรื่น สามารถดาวน์โหลดแอป Spotify ได้ฟรีที่ App Store [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]

Spotify Support Split View In Ipad 2

ขอบคุณ iclarified

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

Written by Zakura Kim

Bachelor degree of science, Software engineering major, Payap University