in

ศาลเยอรมนีตัดสิน "Slide to Unlock" ไม่ถือว่าเป็นสิทธิบัตร

Slide to Unlock หากได้ยินคำนี้สิ่งที่เข้ามาในหัวครั้งแรกของทุกคนก็คือ “ไอโฟน” ทั้งที่ดูเหมือนจะเป็นสิทธิบัตรของ Apple ในการใช้รูปแบบนี้เพื่อปลดล็อค แต่ศาลเยอรมนีกลับให้คำนิยามว่า ไม่ได้มีความซับซ้อนมากพอที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตร

Slide to Unlock
Slide to Unlock

ศาลเพ่งเยอรมนีวันนี้ได้มีการตัดสินกับ Apple เกี่ยวกับสิทธิบัตรการป้อนข้อมูลด้วยวิธี “Slide to Unlock” ว่าไม่ได้มีความซับซ้อนมากพอที่จะได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิบัตร และเป็นการถือตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นในปี 2013 ในสมัยที่ Motorola ยื่นฟ้องกับ Google

Mad-Max
ธรรมดาเกินไป (เป็นคำพูดในภาพยนตร์ไม่เกี่ยวกับข่าว)

และอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นโมฆะเนื่องจากเคยมีบริษัทหนึ่งจดไว้แล้ว (ถึงแม้ว่าตอนนี้บริษัทนั้นจะล้มละลายไปแล้วก็ตาม) ดังนั้นการ “Slide to Unlock” ซึ่งเป็นหัวใจในการฟ้อง Samsung อาจไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการฟ้องเรื่องสิทธิบัตรได้อีกต่อไป (แต่ยังมีสิทธิบัตรอื่นก็จ่อฟ้องอยู่) นั่นเอง

ความคิดเห็น - Like เพจ iPhoneMod.net

เขียนโดย yugioh2500

หากตรงไหนแปลหรือเขียนผิดสามารถชี้แนะได้ครับ
ติดต่อ-สอบถาม-พูดคุย-แลกเปลี่ยนกันได้ที่
Twitter: @yugioh2500